Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ile İlgili Kısaca – Özet Bilgi (1913 – 1993):

2 Mayıs 1913’te İstanbul‘da doğdu. Ankara Erkek Lisesi’ni “Pekiyi” dereceyle bitirdikten (1933) sonra, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Harvard Üniversitesinin Bilim Tarihi Bölümünde yüksek öğrenim yapmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderildi. “İslam Dünyasında Bilim Kurumları” konulu teziyle, 1942’de Harvard’dan doktorasını aldı.

Hocası George Sarton’ın deyişiyle, “bilim tarihinin bağımsız bir akademik disiplin olarak resmi bir statüye kavuşmasında büyük rolü” olan Aydın Sayılı, on yıllık Amerika macerasından sonra 1943 yılında yurda dönerek Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Kürsüsünde “İlmî yardımcı” olarak göreve başladı.

1946’da Doçent, 1952’de Profesör unvanı aldı ve Bilim Tarihi Kürsüsüne başkan seçildi. 1958’de Ordinaryüs Profesör unvanı alan Aydın Sayılı, 1974’te Felsefe Kürsüsüne başkan seçildi ve 1983’te emekli olana kadar bu görevi aralıksız sürdürdü. Emekli olmasından sonra, 1984’te kurulan Atatürk Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi‘ne Başkan olarak atandı ve 16 Eylül 1993 tarihinde emekli olana kadar bu görevde kaldı. Kısa bir süre sonra, 15 Ekim 1993’te kalp krizi geçirerek vefat etti.

Aydın Sayılı 1947’de Türk Tarih Kurumu tam üyeliğine, 1957’de Uluslararası Bilim Tarihi Akademisi muhabir üyeliğine, 1961’de tam üyeliğe, 1964’te ise üç yıllık bir süre için bu akademinin başkanlığına seçilmiştir. İngilizce, Fransızca, Almanca, Farsça ve Arapça dillerini bilen Aydın Sayılı, Harvard Üniversitesi, New York Eyalet Üniversitesi, Beyrut Amerikan Üniversitesi gibi okullarda ders vermek için davet aldığı halde Ankara’daki görevlerinin yoğunluğu gerekçesiyle bu davetleri geri çevirmiştir. Zengin bir bilgi hâzinesi ve etkileyici, saygın bir kişiliği olan Aydın Sayılı, bilim tarihi alanında yaptığı çalışmalarla Türk bilim tarihinin dünyaca tanınmasını sağlamıştır.