Senedi İttifak Kimler Arasında Oldu:

Sehedi İttifak, Rumeli ye Anadolu’da kök Salan ve neredeyse bağımsızlıklarını ilan eden Ayan ile Osmanlı Merkez Yönetimi arasında yapılan bir anlaşma niteliğindedir. Amaç, merkez ile bağlantılarını koparmış ayanı devlet denetimi altına almaktadır.

BİLGİ NOTU:

Ayan: Bir bölgenin, şehrin, kasabanın ileri gelenlerine denir. Osmanlı Devleti‘nde yönetim ile şehir halkı arasındaki ilişkiler ayanlar aracılığıyla kurulurdu.

Bu sözleşmeye göre:

  • Ayanlar devlet otoritesini tanıyacak ye yapılan ıslahatları destekleyecek.
  • Devlet ayanların varlığını kabul edecek.
  • Ayanlar bulundukları bölgede halka adil davranacaklar, devlet adına yergi ye asker toplayabilecekler.
  • İstanbul’da çıkabilecek bir Yeniçeri isyanını bastırmada hükümete yardım edeceklerdi.

Senedi İttifak’ın Önemi

Sehedi İttifak Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir. Osmanlı Devleti, ayanları tanıyarak onların statüsüne hukuki zemin kazandırmıştır.

Sehedi İttifak, İngilizlerin 1215 yılında kabul ettiği ye İngiliz meşrutiyetinin temelini oluşturan Magna Carta‘ya benzemektedir. Magna Carta, İngiliz Kralı ile İngiliz soyluları arasında yapılan bir sözleşmedir ve dünya üzerindeki ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilir. Sehedi İttifak ise Osmanlıdaki ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilir.