Basınç, kaynama noktası arasındaki ilişki suyun kaynaması sorununda oldukça merak edilir. Suyun kaynaması ve kaynamaya etki eden durumların neler olduğu her zaman tartışma konusu olmuştur. Bu alanda genel olarak suyun kaynamasına nelerin etki ettiğini inceleyebiliriz.

Suyun Kaynama Noktası

Suyun kaynama noktası aynı bilgi üzerinden yükselir. Bu bilgi ise su 100 derecede kaynar bilgisidir. Ancak tek başına su 100 derecede kaynar demek suyun kaynaması ile ilgili doğru bir bilgi oluşturmaz. Çünkü en genel hali ile su deniz seviyesinde 100 derecede kaynar. Deniz seviyesine yaklaşmak ya da deniz seviyesinden uzaklaşmaz suyun kaynama noktasına etki eder.

Suyun Kaynaması ve Buharlaşması

Suyun kaynama noktası ve suyun buharlaşması aslında farklı durumlardır. Suyun buharlaşması her kaynama sonucunda görülür. Bunlar neden sonuç bağı ile birbirlerine bağlı durumlardır. Kaynamaya başlayan sudan su kaçağı oluşmasına buharlaşma denir. Ancak buradaki önemli nokta suyun buharlaşması için tam anlamı ile kaynama noktasına ihtiyaç yoktur. Su kaynama noktasına ulaşmasa bile suda buharlaşma görülebilir. Bu nedenle de su 100 derecede buharlaşır gibi bir ifade oldukça yanlış olacaktır.

Suyun Kaynama Noktasına Etki Eden Faktörler Nelerdir?

Su ve Atmosfer Basıncı

Suyun kaynaması sırasında atmosfer basıncı önemlidir. Çünkü su atmosfer basıncının durumuna göre farklı kaynama noktasına sahiptir. Atmosfer basıncının yüksek olduğu yerde suyun kaynama noktası da yüksektir. Düşük olduğu yerde ise suyun kaynama noktası düşüktür. Ülkemizde yüksek yerlere çıkıldıkça atmosfer basıncı düşeceği için suyun kaynama noktası da düşecektir. Örneğin Erzurum ve İzmir’ de suyun kaynama noktaları birbirinden farklı olacaktır. Erzurum İzmir’ e göre daha yüksek olduğu için atmosfer basıncı da daha düşük olacaktır. Bu nedenle su Erzurum’da 93 derecede kaynarken İzmir’ de 100 derecede kaynar.

Tüm bu bilgiler ışığında suyun kaynama noktasına etki eden faktörler ele alındığında açık hava basıncı bu duruma etki eden en önemli faktörler. Kural gereği açık hava basıncının yüksek olması suyun kaynama noktasını da yükseltecektir. Düşük olması ise suyun kaynama noktasını düşürür.