Etiket: astrolog

Gerçek Astroloji – Burç Yorumu Nasıl Olmalı

Gerçek Astroloji Yorumu Sahte Olanından Nasıl Ayırt Edilir:

Bir astrologun gerçekten astroloji bitip bilmediğini ölçemiyorsanız, en azından kişiliğini tanımaya çalışabilirsiniz. Aceleci, abartıcı, sizi dinlemeye ve anlamaya çalışmadan, titizlik göstermeden kesin şeyler ileri sürenler ya tamamen sahtekârdır ya da acemidir.

Çünkü gerçek bir astrolog, bir haritaya göz atıp kişinin başından kaç nikâh geçeceğini filan söyleyemez. İşin doğrusu birçok İçişinin evlilik evinde veya bu evin fokalizöründe bazı işaretler görülür. Ancak bir işarete bakıp, boşanmalardan, aldatılmaktan ve felaketlerden söz edilmesi mümkün değildir. Çünkü kötülükler yıldızlardan gelmez, insanların egosundan kaynaklanır. Her açı, kötülüğü göstermez, belki bir çelişkiyi, uzlaşmazlığı, bir hayat sınavını işaret eder, ama suçu ve kötülüğü değil. Çünkü kötülüğü insanlar işler, yıldızlar insanlara işletmez.

Belki kişinin evlilik evinden geçen sert açı gibi bir işaret, onun evlilik kararını ailesine kabul ettirmesinde yaşadığı ufak tefek birkaç zorluğu gösterebilir. Yine bu tip açılar, kişinin eşinin çok seyahat eden bir insan olmasını, bu yüzden tatmin edici bir ilişki yaşanmadığını anlatabilir. Bazen de bir açı İtişinin evlilikle kariyer arasında çok bocalaması gibi psikolojik bir durumu gösteriyordur. Bunlar ise sıradan, herkesin yaşadığı türden problemlerdir.

Ama senarist olması gerekirken astrologluğa soyunmuş bazı falcılar, kendi zihinlerinde dramatik hikâyeler tasarlamaya bayılırlar. Üstelik müşterilerinin anlamadığı astroloji sembolleriyle ve literatürlerle konuştukları için hayli inandırıcı olabilmektedirler. Mesela “Uranüs, ani yıkıcı bir etki yapar.” “Satürn kronik, bitip tükenmeyen bir problemi gösterir.” Diyerek, kişileri umutsuzluğa sürüklemeleri mümkündür.

Günümüzde sözde astrologlardan kötü haberler aldığı için birden hayata bakışı kötüleşen, yaşadıklarından dolayı kendisine acımaya başlayan birçok mağdur vardır. Hatta astroloji öğrenmek için başvuranlardan bazıları astrolog mağdurlarıdır. Bir dergide yazan astrologdan aldığı kötü haberlerin gerçek olup olmadığını iyice öğrenmek için astrolojiyi enine boyuna öğrenmeye girişen bir arkadaşımız vardı.

Doğrusu astroloji ilminin verileri genellikle iyimser tablo çizmeye elverişli değildir. Her doğum haritasında kişinin hayat sınavlarını işaret eden bazı göstergeler vardır. Ancak bunlar zamana paylaştırılmıştır ve zamanı geldikçe yaşanacaktır. Onları yaşayacağı zaman geldiğinde zaten sabretmesi veya zorlukları aşması için gerekli gücü de olacaktır.

Çünkü başa gelen her şeyin yanında ona karşı koymak için gerekli güç de verilmektedir. Hayatımız tesadüflerle ilerlemiyor yahut bir kısım güçler arasındaki kör dövüşünün kurbanı değiliz. Eğer astrolojiye inanıyorsak şuna da inanmalıyız, Hikmetli ve Merhametli bir el tarafından yönetiliyoruz. Eğer buna inanmıyorsak, astroloji öğrenmeye hiç cesaret etmesek daha iyi. Çünkü bu bilgi bize çok fazla müjde verecek değil, aksine kaderin mahkûmu olduğumuzu söyleyecek. Başımıza gelecek bazı sıkıntılı olayları önceden hissettirebilecek.

Bunları ancak çok olgun ve hayatın manasını iyi kavramış insanlar hazmedebilir Yeterince olgun olmayan insanlara hiç gerek yokken, başına gelecek kötü şeyleri haber vermek, sabır ve karşı koyma enerjisini önceden tüketmesine neden olabilir. Hem astrolojide hiçbir işaretin tam olarak neyi gösterdiği bilinemez. Bundan dolayı bu gibi haberler boşu boşuna acı verici olmaktadır.

Hemen hepimiz bir gün anne babamızı yitiririz, bir gün eşimizi yitirir yalnız kalırız. Elbette her insan bir gün ölecektir, bu ya bir hastalık ya bir kaza ya da yaşlılık bahanesiyle olacaktır. Bunlar kaçınılmazdır, ama bunları önceden haber almak bizi umutsuzlaştırabilir.

Hatta emekli olmamız, çocuklarımızın büyüyüp kendi yuvalarını kurmak için bizi terk etenesi gibi bir yönüyle istenen durumlar bile biraz buruk duygular yaşatır. Artık bu dünyada yalnız ve değersiz hissetmemize neden olabilir.

Yahut işimizde terfi etmemiz gibi olumlu olayların bile daha fazla sorumluluk, daha fazla stres ve problemlerle baş etmek zorunluluğu gibi yan tesirleri vardır. Bazen bir astroloji haritası, işte yükselme sevincinden çok, karşılaşılacak sorunları vurgulayabilir. Bunları önceden ve dramatize ederek haber vermek gereksiz ve faydasız bir uğraştır.

Astrologlar bu nedenle gelecekten bahsederken çok dikkatli olmak, hatta bize kalırsa danışanlarını buna teşvik etmemelidirler. Ancak günümüzde popüler astroloji en fazla tahminlere odaklanmıştır. Bu da büyük bir çoğunluğun astroloji için olumsuz düşünmesine sebep olmaktadır.

{ Add a Comment }

Günümüzde Astroloji ve Fal Karıştırılmaktadır

Astroloji ve Astrolog Nedir –  Medyum ve Falcı Kimdir:

Günümüzde astroloji denilince akla gelen çoğu zaman fal olmaktadır. Hatta yıldız haritası çıkarmaktan ve okumaktan hiç anlamayan, ama kendine astrolog diyen pek çok kişi vardır. Tarot kartları açmak gibi uğraşıların çoğu faldan öte bir şey değildir.

Kendisine astrolog diyen, ama kart açan veya gönlüne bir şeyler doğduğunu söyleyen kişiler, insanların gelecek merakını tatmin edecek şekilde konuşan falcılardır. Bunların kurduğu cümleler,”Kalbin kararmış. Şu anda zor bir dönem geçiriyorsun ama geçecek. Çok büyük hayallerin var, bunların bazısına erişeceksin, bazısına erişemeyeceksin. Ama yakın zamanda güzel bir haber alacaksın.” Türünden şeylerdir.

Bunlar aslında hemen herkese uyabilecek cümlelerdir. Hemen herkes şu anda zor bir dönem geçirdiğini düşünür. Bunun geçeceğine daha iyi günlerin geleceğine inanmak ister. Yine herkesin hayalleri vardır ve bir kısmına ulaşır bir kısmına ulaşamaz. Bunlar umut vermesi bakımından hoş, ama falcıya üç beş kuruş kazandırmak dışında boş şeylerdir.

Bu tip falcılar en azından umut verdikleri için aldıkları parayı hak eden, iyi örnekler sayılırlar. Bir de inandırıcılık sağlamak için veya başka bir nedenle muhataplarını korkutan falcı astrologlar vardır. Bunların bazıları yarım yamalak astroloji bilgilerini de kullanır.

Genellikle; “Evlilik evinde çok karışık durumlar görünüyor. Başından üç nikâh geçecek. Birincisi seni terk edecek ama çok pişman olacak. İkincisi çok iyi olacak ama kazada ölecek. Üçüncüsünü pek sevmeyeceksin ama o seni sevecek” gibi bol hayal gücü içeren yorumlar yaparlar. Bunların bazen aklı başında kişileri bile karamsarlığa sürükledikleri görülür. Bu gibi yorumların çoğu, ya biraz hayal gücü katılarak abartılmış analizlerdir, ya neredeyse tamamen kafadan atılmış hikâyelerdir.

Bu kişilerin bir kısmının şizodipal kişilik bozukluğu vardır. Şizodipal kişilik bozukluğu olan kişiler bir çeşit toplum dışı tiplerdir. Zihin yapıları normal insanlardan daha farklıdır. Bunlar bir sır verir gibi konuşur ve olağandışı özelliklere sahip olduklarını söylerler. Birçok zaman olaylara olağan dışı bir anlam ve yorum katarlar.

Konuşmalarının garipliğinden zihin yapılarını anlayabilirsiniz. Genellikle dağınık, konu dışına aniden geçen, belirsizlik taşıyan konuşmaları vardır. Çoğu kez olağan dışı tavırları, toplumsal gerekliliklere karşı ilgisizlikleri dikkat çeker. Kişiler arası ilişkileri sorunlu olarak yaşarlar ve kendilerini ilişkide rahatsız hissederler. Bunların kendilerine astrolog demesi, astrolojinin itibarına büyük zarar vermektedir.

Bunun yanında halk kesimlerinin bilime karşı ilgisizken hayal ürünü olan şeylere rağbet etmeleri de çeşidi kesimlerce kınanmaktadır. İnternet sitelerinde rastladığımız bazı eleştirilerde “bilimin ışığı dururken, bu (pseudo Science) sahte veya sözde bilimlerin insanlar arasında revaç bulmasından” şikayet edildiğini görüyoruz.

Yani bir bakıma astroloji ile uğraşanlar; uzaylılardan mesaj aldığını ileri sürenlerle, medyumlarla, büyücülerle bir tutulmaktadır. Bu durumda astrolojiye gösterilen tepki, gizemli ve paranormal olayları konu alan popüler yayınlara gösterilen tepkiyle benzer olmaktadır. Bu eleştirilerde insanların sorunlarına akıl yoluyla çare aramak yerine yine eski zamanlardaki gibi sezgileri ve hisleriyle çare aramasına karşı duyulan tepki olduğunu görüyoruz.

Kanıtlanamadığı halde inanılan hurafelerin hala kabul görmesi, asrımız insanına yakışmayan bir ayıp sayılıyor. Oysa her şeyden önce astroloji bir medyumluk ürünü değil, mistik çalışmalara ve gönle doğan bilgilere dayanmıyor. Astrologlar gök cisimlerinin konum ve açılarını objektif bir akılla, mevcut tecrübe birikimiyle ölçüp biçiyorlar.

Hiçbir astrolog ne rüyasında gördüğü ne de trans sırasında kendisine görünen varlıklardan bir takım bilgiler aldığını iddia etmiyor. Bunu iddia edenler varsa, onlar medyum-kahindir. Medyum kahinlerin sözleri sübjektif sezgilere dayanmaktadır.

Astrologlar ise, herkesin gözlemleyebileceği pozitif olgular üzerinde konuşmaktadırlar, yani gök cisimlerinin konumlarını hesap kitap konusu etmektedirler. Eğer bir astrolog, yengeç burcu konumları için ” duygusal…” yorumu yapıyorsa, bu, tecrübelerle ulaşılmış bir bilgidir, tahmin veya içe doğma ürünü değildir.

Ancak elbette ki, “yarın yengeçler güzel bir haber alacaklar” diyen bir kişi kendisine astrolog deyince, astrolojinin de saygınlığı ciddi bir şekilde zedeleniyor.

Aslında gördüğümüz kadarıyla astrolojiye yönelen eleştirilerden birçoğu, onu uygulayanlara veya onu kullanarak çalıştığını iddia edenlere yönelen eleştiriler. Mesela internette bir genç,“Kadının biri çıkmış televizyona, önündeki kartlara bakıp bakıp, telefonla bağlananlara pembe haberler veriyor. Bu nasıl bilimsel olabilir!” diyor.

Her ne kadar tarot falının, astroloji ilmiyle sadece dolaylı bir ilişkisinin olduğunu, asıl olarak astrolojinin bir fal olmadığım ileri sürecek olsanız da bu falcılar kendilerine astrolog dediği sürece bu savunmanın bir geçerliliği olmuyor. Burada da her ne kadar tepki, astrolojinin kendinden çok onun adını kullanan falcılara yönelse de, bu arada kadim astroloji bilgisi de itibar yitiriyor.

İşin doğrusu astrolojik işaretlerin analizlerinde hiçbir zaman böyle bir kehanet dili kullanılamaz.

{ Add a Comment }