II.Mahmut Döneminde Askeri Alanda Yapılan Islahatlar:

  • Nizamı Cedit ordusuna benzer Sekbanı Cedit ordusu kurulmuştur. Alemdar Mustafa Paşa’nın gayretleri ile kurulan bu ocak, Yeniçerilerin kendilerine alternatif olarak görmesinden dolayı kapatılmıştır.
  • 2.Mahmut, Yeniçeri Ocağı‘nda ıslahat yaparak eğitimi zorunlu tutmuş, ulufe alım satımını yasaklamıştır.
  • 2.Mahmut tarafından Eşkinci Ocağı adı yerilen yeni bir ocak kurulmuştur. Yeniçerilerin bu ocağın açılmasına tepki göstermesi üzerine II. Mahmut halkın ve diğer askerlerin desteğini alarak 1826 yılında Yeniçeri Ocağı‘nı kaldırmıştır. (Vakayı Hayriye)
  • Yeniçeri Ocağı‘nın kaldırılmasından sonra yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye adıyla bölük, tabur, alay şeklinde düzenlenen yeni bir askeri teşkilat kuruldu.
  • Eyaletlerde Tımarlı sipahilerin ortadan kalkmasıyla meydana gelen askeri boşluğu doldurmak için 1834 yılında Redif Birlikleri oluşturuldu.