Etiket: arasında

Senedi İttifak – Maddeleri – Önemi (1808)

Senedi İttifak Kimler Arasında Oldu:

Sehedi İttifak, Rumeli ye Anadolu’da kök Salan ve neredeyse bağımsızlıklarını ilan eden Ayan ile Osmanlı Merkez Yönetimi arasında yapılan bir anlaşma niteliğindedir. Amaç, merkez ile bağlantılarını koparmış ayanı devlet denetimi altına almaktadır.

BİLGİ NOTU:

Ayan: Bir bölgenin, şehrin, kasabanın ileri gelenlerine denir. Osmanlı Devleti‘nde yönetim ile şehir halkı arasındaki ilişkiler ayanlar aracılığıyla kurulurdu.

Bu sözleşmeye göre:

  • Ayanlar devlet otoritesini tanıyacak ye yapılan ıslahatları destekleyecek.
  • Devlet ayanların varlığını kabul edecek.
  • Ayanlar bulundukları bölgede halka adil davranacaklar, devlet adına yergi ye asker toplayabilecekler.
  • İstanbul’da çıkabilecek bir Yeniçeri isyanını bastırmada hükümete yardım edeceklerdi.

Senedi İttifak’ın Önemi

Sehedi İttifak Osmanlı Devleti’nde padişahın yetkilerini kısıtlayan ilk belgedir. Osmanlı Devleti, ayanları tanıyarak onların statüsüne hukuki zemin kazandırmıştır.

Sehedi İttifak, İngilizlerin 1215 yılında kabul ettiği ye İngiliz meşrutiyetinin temelini oluşturan Magna Carta‘ya benzemektedir. Magna Carta, İngiliz Kralı ile İngiliz soyluları arasında yapılan bir sözleşmedir ve dünya üzerindeki ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilir. Sehedi İttifak ise Osmanlıdaki ilk demokratikleşme hareketi olarak kabul edilir.

{ 1 Comment }

Astroloji Nedir, Astrolojinin Kısaca Tanımı

Astrolojinin Tanımı ve Anlamı:

Astroloji yeryüzünde meydana gelen doğuşlar, oluşlar ve değişimlerle gökyüzü hareketleri arasındaki ilişkiyi araştıran bir yorumlama bilgisidir. Genel prensip olarak astroloji, gök cisimlerinin burçlardan geçişleriyle, birbiriyle duruşlar yapmasıyla yeryüzü olayları arasında bağlantı olduğunu kabul eder. Astroloji çalışmasında gökyüzü gözlemleri, hesaplamalar ve ölçümler kullandır.

Sümerlerden beridir, astroloji pratisyenleri gözlemler biriktirmiştir. Olaylarla gezegen duruşları arasında ilişkileri belirlemeye çalışmışlardır. Böylece astroloji analizleri ve yorumlarının dayandığı bir veri tabanı oluşturulmuştur.

Bilgisayarın astrolojik hesaplamalarda kullandırmaya başlanmasıyla modern astrologlar hızlı bir şekilde istatistik biriktirmeyi başarmışlardır. Bunlar, astrolojinin bir fal türü olmadığının, teknik bir analiz olduğunun anlaşılmasına katkıda bulunmuştur.

{ Add a Comment }

Yüzyıl Savaşları Hakkında Bilgi – Kısaca

İngiltere ve Fransa arasında 1337’den 1453’e kadar süren savaşlardır. İngiltere’nin Fransa’yı işgal etmesi üzerine bu işgali kabullenemeyen Fransızlar, İngilizleri kendi ülkelerinden atmışlardır. Avrupa’nın iki güçlü devleti arasında gerçekleşen Yüzyıl Savaşları;

  • Her iki ülkenin ekonomik açıdan darda kalmasına,
  • İngiltere’de iç savaş (Çifte Gül Savaşları) doğmasına,
  • Bu iki güçlü devletin Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki ilerlemesine karşı bir şey yapamaması sonucunda Balkanlarda Türk yerleşmesinin hız kazanmasına
  • İngiliz işgaline karşı birleşen Fransızlar arasında milli birlik ve bütünlüğün güç kazanmasına ve mutlak krallığın sağlamlaşmasına neden olmuştur.

{ Add a Comment }