Medine’ye dönüldükten sonra, bir Bizans ordusunun Arabistan üzerine gelmekte olduğu haberi alınmıştır. Bunun üzerine Hz. Muhammet, Bizans’ı karşılamak için, bir İslam ordusunu Suriye’ye doğru göndermiştir. Tebük’e gelindiğinde, Bizans ordusunun Arabistan üzerine değil, İran (Sasani) üzerine gittiği anlaşılmıştır. Bunun üzerine, Tebük Seferi’nden savaş yapılmadan dönülmüştür. Ancak, bu sefer sırasında bu bölgede yaşayan Gassani Arapları da, İslamiyet’i kabul ederek Müslüman olmuşlardır.

  • Bu sefer sırasında, şehirde salgın hastalık (veba) çıktığı haber alınınca, Müslümanlar şehre girmemiş ve giriş çıkışı kontrol altına alarak, yasaklamışlardır. Bu olay, bir karantina uygulaması olması açısından önemlidir.
  • Tebük Seferi, ileride Suriye fethine zemin hazırlamıştır.
  • Muhammet döneminin son seferidir.

Hz. Muhammet, Tebük Seferi’nden sonra Kabe’yi ziyarete gitmiş, “Veda Haccı” olarak anılan bu ziyaretinden döndükten bir süre sonra rahatsızlanarak vefat etmiştir. Hz. Muhammet’in vefatıyla, İslam tarihinde “Peygamber Devri” sona ermiştir.