İstanbul Kuşatması İçin Osmanlının Yaptığı Hazırlıklar:

  • II. Mehmet, Balkan devletleriyle anlaşma yaparak buradan gelebilecek tehlikeyi önlemiştir. Anadolu’da Osmanlı topraklarına saldıran Karaman Beyliği üzerine sefere çıkarak, Karamanoğulları’nı itaat altına almış ve bir anlaşma yapmış, böylece Anadolu’ da güvenliği sağlamıştır.
  • Daha önce Yıldırım Beyazıt’ın yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı’nın karşısına, boğazın kontrolünü sağlamak amacıyla Rumeli Hisarı yaptırılmış.
  • İstanbul surlarını yıkabilecek büyüklükte toplar, aşırtma gülle atabilen havan toplan döktürülmüş, kuleler ve mancınıklar yaptırılmış
  • Donanmaya yeni gemiler katılmış ve bu gemilere de toplar yerleştirilmiştir.