Etiket: anadolu’da

Akkoyunlu ve Karakoyunlu Devletleri Kısaca

AKKOYUNLULAR (1350-1502): Oğuz Türklerinden Kara Yüklük Osman tarafından Güneydoğu Anadolu’da kurulmuştur. Ankara Savaşı’nda Timur‘u destekleyip güçlerini artıran Akkoyunlular en parlak dönemini Uzun Hasan devrinde yaşamışlardır. Uzun Hasan, Fatih’le Anadolu’da hâkimiyet mücadelesine girmiş, ancak 1473 Otlukbeli Savaşı’nda Osmanlı karşısında başarılı olamamıştır. Bu savaşta Doğu Anadolu’yu Osmanlılara kaptıran Akkoyunlular, Uzun Hasan’ın ölümünden sonra da taht kavgaları yaşamıştır. Bu durumu fırsat bilen Şah İsmail, Akkoyunluları yıkıp Safevi Devletini kurmuştur.  Akkoyunlular Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun Türkleşmesinde rol oynamışlardır.

KARAKOYUNLULAR (1365-1469): Oğuz Türklerinden Bayram Hoca tarafından Doğu Anadolu’da kurulmuştur. Ankara Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin yanında yer almışlardır. Karakoyunlulara Uzun Hasan son vermiştir.

{ Add a Comment }

Anadolu Türk Beyliklerinin Tarihteki Önemi

Anadolu Türk Beyliklerinin tarihteki yeri ve önemini maddeler halinde aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

– Türkiye Selçuklularından sonra Anadolu’da Türk tarihinin kesintisiz olarak devam etmesini sağlamıştır.
–  Türk kültür ve uygarlığının Anadolu’da tanınmasını sağlamışlardır.
– Bayındırlık çalışmaları ile özellikle beyliklerin merkezlerini birer kültür merkezi katine getirmişlerdir.
– Batı Anadolu’nun Türkleşmesini sağlamışlardır.
–  Anadolu’ya gelen göçebe Türkmenlerin yerleşik kay ata geçmelerini sağlayarak özellikle uc bölgelerdeki Türk nüfusunun artmasını sağlamışlardır.

{ Add a Comment }