Avrupa’dan yola çıkan ve herkesten önce yağmaya ulaşmak isteyen ilk grubu, Bizans hemen Anadolu’ya geçirmiş, bu grubu Anadolu Selçuklu Sultanı I. Kılıç Arslan kolaylıkla ortadan kaldırmıştır. (1095)

Ancak daha sonra, soyluların önderliğinde düzenli birliklerden oluşan asıl Haçlı orduları geldi. Anadolu’da Türklerden alınacak yerlerin kendisine bırakılması şartıyla, Haçlılarla anlaşma yapan Bizans, bu orduları Anadolu’ya geçirdi. Çok kalabalık olan bu Haçlı ordularına karşı I. Kılıç Arslan başarılı savaşlar vermesine rağmen, İznik’i kaybetti. Anadolu’da ilerleyen Haçlı Ordularına, ani saldırılar sonucu ağır kayıplar verdiren I. Kılıç Arslan, Haçlıların az sayıda kalmalarına rağmen, Anadolu’dan geçmelerini engelleyemedi.

Bu sıralarda iç karışıklıklar yaşayan Büyük Selçuklu Devleti, Haçlılarla mücadele edememiş, Haçlılara karşı en büyük mücadeleyi Anadolu Selçukluları vermiştir. Kudüs’ün egemenliğini elinde bulunduran Fatimiler, şehri savunamayarak Haçlılara bırakmışlardır.

1. Haçlı Seferi sonunda;

  • Anadolu Selçuklu Devieti’nin Başkenti İznik, Haçlılar tarafından alınarak Bizans’a verilmiş
  • Anadolu Selçuklularının merkezi Konya’ya taşınmış
  • Antakya ve Urfa’yı ele geçiren Haçlılar, buralarda birer Haçlı Kontlukları kurmuş
  • Kudüs’te Latin Krallığı kurulmuştur.