Evrende ve dünyada gördüğümüz bütün bu örnekler bize yaratılışın amaçsız olmadığını gösterir. Bu konuda Kur’an’da, “Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları, oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.” buyrularak hayatın amaçsız olmadığına i dikkat çekilmektedir.

Kur’an’a göre insan başıboş, amaçsız yaratılmamıştır. İnsanın yaratılışının bir anlamı ve amacı vardır. Kur’an’da, “O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O, mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır.” buyrularak hayatın amacı açıklanmaktadır. İnsanın dünya hayatındaki asıl sorumluluğu, Allah’a kulluk görevini yerine getirmektir. Kur’an’da bu konu, “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” ayetiyle belirtilmektedir. Buna göre insanın dünya hayatındaki görevi Allah’ı tanımak, bilmek, ona inanmak ve hayatını onun buyruklarına uygun olarak devam ettirmektir.