Yerkürenin içi farklı bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler kimyasal, fiziksel özellikleri bakımından belirgin farklılıklar gösterir.

Yerin Katmanları:

✓  Çekirdek (İç Çekirdek, Dış Çekirdek)
✓  Manto (Üst Manto, Alt Manto)
✓  Yerkabuğu (Okyanusal Kabuk, Kıtasal Kabuk)

I- ÇEKİRDEK

✓  Yerkürenin merkezinde çekirdek bölümü yer alır. 2890 km’den başlayıp, Dünyanın merkezi olan 6370 km’ye kadar devam eder.
✓  Yoğunluğu çok fazladır. Genellikle nikel (Ni) ve demir (Fe) bileşimlerinden oluştuğu için Nife olarak anılmaktadır.
✓  3480 km kalınlığındadır. Dünyanın toplam kütlesine oranı %32,2 ‘dir
✓  Sıcaklığının 4500-5000° C olduğu düşünülmektedir.

Çekirdek iki bölümden oluşur. Bunlar iç ve dış çekirdektir.

İç çekirdek: Dünyanın en merkezi kısmıdır. Yoğunluğu 13.6 gr/cm3 dir. Yüksek basınçtan dolayı katı haldedir.

Dış çekirdek: Çekirdeğin dış kısmıdır. 2890 km ile 5140 km arasında yer alan bölümdür. Yoğunluğu 10 gr/cm3 dür. Dış çekirdek iç çekirdeğe göre daha yumuşak ve akışkan haldedir.

II- MANTO

✓  Yerkabuğu ile çekirdek arasında yer alan bölümdür.
✓  35 km’den başlayıp 2890 km’ye kadar devam eder.
✓  İç manto ve dış manto olmak üzere iki bölümden oluşur.
✓  Manto, Dünya kütlesinin %67′ sini oluşturmaktadır.
✓  Ortalama 3.3 gr/cm3 yoğunluğu vardır. Yoğunluk derine inildikçe artar.

Alt Manto:

✓  700 ile 2890 km’ler arasında yer almaktadır.
✓  Yoğunluk 4.5 – 5.5 gr/cm3 arasında değişim gösterir.
✓  Alt manto katı haldedir.

Üst Manto:

✓  35 ile 700 km derinlikleri arasında yer alır.
✓  Yoğunluk 3 – 4 gr/cm3 arasındadır.
✓  En önemli bölümü dış kısmını oluşturan Astenosferdir.

Bilgi Notu 1: Astenosfer mantonun en dış kısımdır. Yerkabuğunun altında yer alır. Dünya katmanları içinde en akışkan yapıdaki bölümdür. Volkanlardan çıkan magma kaynağını bu bölümden alır. Yerkabuğu parçalar halinde bu tabakanın üzerinde yüzer durumdadır. Sürekli hareket halindeki magma kıtaların hareket etmesini sağlar.

III- YERKABUĞUNUN YAPISI

Yerkabuğu yaklaşık 33 km kalındığındadır. İki bölümden oluşan yerkabuğunun dış kısmında Sial, iç kısmında Sima yer almaktadır. Yerkabuğunun kalınlığı karalarda fazla, okyanus tabanlarında azdır.

Sial: Yerkabuğunun dış bölümü içinde bulunan Silisyum (Si) ve Alüminyum (Al) bileşimleri nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Yoğunluğu 2.7 gr/cm3 dür. Tümüyle katı durumda olan bu bölüm granit kökenli kayalardan oluşmaktadır. Bu nedenle granitik kabuk denir. Kalınlığı özellikle kıvrım dağlarının olduğu alanlarda (örneğin Himalayalar ve Toroslar) fazlayken, okyanus tabanlarında azdır.

Sima: Yerkabuğunun alt bölümüdür. Buradaki kayaçlar plastik bir yapıya sahiptirler. Bu sayede kıtasal kabuk simanın üzerinde yüzer durumda bulunmaktadır, içinde Silisyum (Si) ve Magnezyum (Ma) elementleri yoğun olduğu için Sima adı verilmiştir. Simada yoğunluk 33 gr/cm3 tür. Sima, okyanusal ya da bazaltik kabuk olarak da adlandırılır.