Musul Atabeyinin Urfa’yı Haçlılardan geri alması 2. Haçlı Seferlerine zemin hazırlamıştır.  Alman ve Fransa krallarının teşvikleri ve destekleri ile oluşturulmuş bu Haçlı ordusu, Anadolu’da Sultan Mesud’un üstün direnişiyle karşılaşmıştır. Haçlı Seferleri sırasında İslam dünyasının koruyuculuğunu üstlenmiş olan Anadolu Türkleri, kralların yönetimindeki bu orduya ağır kayıplar verdirmişlerdir.

Anadolu’dan geçmenin ne kadar zor olduğunu anlayan Alman ve Fransa kralları, Antalya’dan gemilerle Filistin’e geçmişler fakat; Anadolu topraklarında çok büyük kayıplar verdikleri için başarılı olamayarak, ülkelerine geri dönmek zorunda kalmışlardır.