İslâm dini, maddî ve manevî temizliği bir bütün olarak görmüş, bununla da hem vücudu, hem de ruhu olgunlaştırma yollarım göstermiştir. Bu yollardan birisi de, gusüldür. Nitekim guslün maddî ve manevî pek çok yararlan vardır. Fakat Müslüman, her İlâhî emirde olduğu gibi, yarar göreceği için değil, yalnız Yüce Allah’ın emri olduğu için gusül yapar.  İşte bu anlayış ile yapılan gusül, Yüce Allah’ın rızasını kazandırmakla birlikte biyolojik ve psikolojik bir çok yararlar da sağlar. Guslün bu yararları, özetle şöyle sıralanabilir:

Gusül Abdestinin Faydaları

1) Gusül ile bütün vücut, iyice yıkandığı için, onda bulunan pislikler giderilmiş olur.
2) Gusül, sinir sistemini düzeltir. Asab bozukluğunu hafifletip kalbe rahatlık ve huzur verir.
3) Maddî yorgunluğu giderir, vücudun dinlenmesini sağlar.
4) Vücuttaki ter gözeneklerinin açılmasını ve organizmanın rahat oksijen almasını kolaylaştırır.
5) Yüce Allah’ın ve Hz. Peygamber’in temizlik emirlerine uyulduğu için ruha huzur verir.
6) Gusül, Allah’ı, O’nun emrini, Hz. Peygamber’i, O’nun emrini ve Müslüman olmayı hatırlatır, ruh ile vücut arasındaki dengesizliği giderir, kendine güven duygusunu aşılar.

Guslün, bunlara benzer daha pek çok yararlan vardır. Fakat en önemlisi, Yüce Allah’ın emrini yerine getirmektir. Allah’ın emri yerine getirilince; dünya ve ahret ile ilgili bütün faydalar, bunun arkasından temin edilmiş olur.

Bilgi Notu:

  • Cünüplük: Hangi durumda olursa olsun, üreme organlarından şehvetle meninin gelmesi veya getirilmesi, ya da kadın-erkek ilişkisi sonucunda dinen yıkanıp temizlenmeyi gerektiren duruma “cünüplük”; bu durumda olan kimseye de “cünüp” adı verilir.
  • İnzal: Şehveti tahrik edici herhangi bir davranış sonucu, meninin şehvetle dışarı çıkma halidir.
  • İhtilâm: Düş azıtmasıdır. Yani ergin olan bir insanın, uyurken gördüğü bir rüya sonucu, veya hiçbir rüya görmeden, uykusunda menisinin akmasıdır.