Bilginin oluşumunda iki öğe işe karışmaktadır. Bunlar bilen (suje) ve bilinen (obje)’dir. Aktif bir varlık olan suje, bir objeye yönelerek, o objeyi kendisine konu yapabilir. Buna karşın obje, sujenin bilme etkinliğinin kendisine yöneldiği pasif durumdaki varlıktır. Şu halde sözü edilen bilgi ilişkisinde belirleyici olan sujedir. Çünkü suje ve sujenin bilme isteğiyle objeye yönelmesi söz konusu olmadan, bilgiden söz edilemez.

Buna göre sujeyle obje arasındaki bilgi ilişkisinde, her şeyden önce süjenin bilinçli bir kararla objeye yönelmesi söz konusudur; suje, objeye olan bu yöneliminin ardından, objeden beş duyu yoluyla bir takım etkiler alır ve böylelikle, ondan izlenimler meydana gelir. Yine suje zihinsel etkinliğiyle objeden aldığı izlenimlerdeki genel ve ortak öğeyi soyutlar ve kavramlara ulaşır. Bilen suje, bundan başka kavramlar arasında bir takım ilişkiler kurarak yargılar meydana getirir; o, daha sonra da yargıdan yargıya geçerek çıkarımlar yapar.

Bilgi, insan zihninin söz konusu etkinliklerinin sonucunda ortaya çıkan üründür. Kuşkusuz, bilgi yalnızca algıya dayanmaz. Özne, dış dünyayı bilmeye yarayan algının yanında; düşünme, anlama, açıklama gibi diğer bilgi bağları sayesinde de nesne hakkında bilgi sağlar.

Algılama Aktı: Somut nesneler hakkında bilgi edinmeyi sağlar. Örneğin; “Elimdeki elmanın rengi kırmızıdır.” şeklindeki bilgiyi algı aktıyla sağlarız. Algı aktının gerçekleşmesinde duyu organlarımız birlikte çalışır. Nesnelerin rengini, şeklini, düzenini kokularını vb. algı aktıyla biliriz.

Düşünme Aktı: Algı aktı insan ile dış dünya arasında bağ kurar. Düşünme aktı ise hem dış dünyayı hem de düşünsel dünyayı (sayılar, kavramlar vb.) içine alır. Örneğin; çember yayının 360 derece olduğunu bilmek düşünme aktıyla ulaşılan bir bilgidir.’

Anlama Aktı: Özne gerçekte olan varlığı kavrayabilir veya anlayabilir. Anlama aktı doğruyu bütünüyle kavramayı içerdiğinden, sezgisel ya da zihinsel içerikli olabilir. Örneğin; senin sözlerinden bana kırıldığını anlıyorum.

Açıklama Aktı: Öznenin nesne hakkında olan bilgileri, nedenleri, gerekçeleri veya kanıtları ile adım adım vermesini sağlar. Açıklama mantıksal bir bilgi türü olup bir şey hakkında ilk bilgiden kalkarak son bilgiye doğru giden bir yol izler. Örneğin; suya atılan bir cismin sudaki durumunu açıklamak gibi.