a) Varlık Felsefesi (Ontoloji): Varlığı konu edinen felsefe dalıdır. Varlık nedir? Varlığın kökeni nedir? Varlık değişken midir; tek midir, çok mudur? gibi soruları açıklığa kavuşturmak ister.

b) Bilgi Felsefesi (Epistemoloji): Bilgi sorununu ele alan felsefe koludur. Bilgi nedir? Doğru bilgi olanaklı mıdır? Bilginin kaynağı, kapsamı ve sınırı nedir? gibi sorulara yanıt aranmaktadır.

c) Aksiyoloji (Değerler) Felsefesi: Estetik, ahlak, siyaset gibi konuları ele alan felsefe disiplinidir. Bu alanda iyi nedir? Erdem nedir? Ahlaki eylem nedir? Güzel nedir? Ortak estetik yargılar var mıdır? Devlet nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? gibi sorulara yanıt aranmaktadır.