Batınilik Hasan Sabbah adındaki bir şahsın görüşleri etrafında oluşmuştur. Hasan Sabbah vezir Nizamülmülk ve ünlü bilim adamı Ömer Hayyam ile beraber eğitim görmüş bir kişidir. Ancak sahip olduğu kabiliyetleri tamamen Batıni anlayış üzerine yoğunlaştırarak son derece tehlikeli bir topluluk meydana getirmiştir. Kendisine inanan taraftarlarını Alamut Kalesi denilen yerde çeşitli uyuşturucu maddelerle şuursuz hale getirip onlara yalancı cennetler vadederek birçok devlet adamına suikastler yaptırmıştır.

Türk tarihinin en değerli devlet adamlarından olan vezir Nizamülmülk de bu Suikastlardan birine uğramıştır. Sultan Melikşah bu ölüme çok üzülmüş ve Hasan Sabbah ile taraftarlarının bulunduğu Alamut Kalesi‘ni kuşatmıştır. Ancak almayı başaramamıştır. Hasan Sabbah 1134’te ölene kadar saldırılarını düzenlemiştir.

Batnilik anlayışına 1256’da İlhanlıların hükümdarı Hülügu Han son vermiştir. Alamut Kalesi’ni yıktırmış ve bütün Batıni’leri ortadan kaldırmıştır. Hasan Sabbah  ın 34 yıl boyunca Alamut Kalesi’nden çıkmadığı ve taraftarlarını buradan yönettiği ifade edilmektedir.