Dalga; okyanus, deniz veya göl yüzeyinde meydana gelen salınım hareketleridir. Dalgaların oluşumunu sürekli rüzgârlar gerçekleşebilir. Ancak; deprem, gel-git gibi faktörlerde dalga oluşumuna neden olabilir. Dalgalar kıyıya yaklaştıkça tabana sürtünmeye başlar ve bir noktada parçalanarak enerjisini yitirir. Bu duruma dalga çatlaması adı verilir.

Akıntı; suyun yüzeyinde veya derinlerinde meydana gelen yer değiştirme hareketidir. Isınan havanın yer değiştirmesinde olduğu gibi ısınan ve soğuyan su kütleleri de hareket etme eğilimine girer.

Akıntılara neden olan faktörler şunlardır:

Sürekli rüzgârlar: Yıl boyunca durmaksızın esen sürekli rüzgârlar su kütlelerinin hareket etmesine neden olur.
Gel-git: Ay’ın Dünya üzerindeki çekim kuvveti ile ortaya çıkan gel-git, su kütlelerinin hareket etmesine neden olur.
Yoğunluk farkı: Sıcaklık ve tuzluluk farkına bağlı olarak ortaya çıkan yoğunluk farkı nedeniyle, sular yoğun denizlerden, az yoğun denizlere ve tam tersi yönlere doğru hareket ederler, örneğin; Akdeniz ile Karadeniz yoğunluk bakımından farklı olduğu için iki deniz arasında önemli bir akıntı sistemi vardır.
Seviye Farkı: Bazı iç denizler beslenme olanakları bakımından elverişlidir. Bu nedenle seviyeleri yüksektir. Seviyesi yüksek denizden alçak denize doğru bir akıntı ortaya çıkar.
Dalgalar: Dalgalar çok küçük kıyı akıntılarına neden olurlar.

Dalga ve akıntılar kıyılardaki şekillenmeyi üç yolla gerçekleştirirler.

1) Aşındırma: Kıyıya çarpan dalgalar bir yandan kıyının dengesini bozarken diğer taraftan getirdikleri kaya parçalarını da kıyıya vurarak kıyının aşınmasını sağlarlar. Dalga aşındırmasına abrazyon adı verilir.
2) Taşınma: Akıntı ve dalgalar çeşitli boyutlardaki materyalleri taşıma özelliğine sahiptir.
3) Biriktirme: Dalga ve akıntılar belirli bir süre hareket ettikten sonra enerjilerini yitirerek getirdikleri materyalleri biriktirirler. Bunun sonucunda dalga birikim şekilleri ortaya çıkar.