Kur’an’da Yüce Allah’ın yerine getirilmesini emrettiği ibadetler vardır. Namaz, oruç, hac ve zekât bunların başlıcalarıdır. Peygamberimiz de çeşitli hadislerinde bu ibadetleri dile getirmiştir. O, hadislerinden birinde şöyle buyurur: “İslam beş şey üzerine kurulmuştur: Allahtan başka bir ilah bulunmadığını ve Muhammed’in Allah’ın elçisi olduğunu kabul etmek, namaz kılmak, zekât vermek, hacca gitmek, oruç tutmaktır.“

NAMAZ: Allah’ı anma ve ona yakarma amacıyla günde beş defa yerine getirilen bir ibadettir. Namaz, Allah’a imandan sonra dinin en önemli emridir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş Müslümanlar namaz kılmakla yükümlüdürler. Namaz, beden ile yapılan bir ibadettir.

Kur’an’da Müslümanlara, namaz kılmanın emredildiği birçok ayet vardır. Bunlardan birinde, “Namazı kılın…”bir başka ayette de “…Namaz mü’minlere belirli vakitlere bağlı olarak farz kılınmıştır.” buyrulur. Peygamberimiz de çeşitli hadislerinde namazın önemine değinmiştir. Bir hadisinde, “Namaz dinin direği, müminin miracı (Allah katına yükselişedir.” buyurmuştur. O, bu hadisiyle namazı, bir binayı ayakta tutan direğe benzeterek onun İslam dinindeki önemini vurgulamıştır.

HAC: Belirli günlerde ihrama girerek Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret etmek ve Arafat’ta vakfe yapmak suretiyle yerine getirilen ibadettir. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş Müslümanlar ömründe bir defa hac yapmakla yükümlüdürler. Hac ibadeti yapmak için zengin ve sağlıklı olmak gerekir. Hac hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir. Kur’an’da hac ibadeti, “…Yolculuğuna gücü yetenlerin haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” ayetiyle farz kılınmıştır.

ORUÇ: Bir kişinin tan yerinin ağarmasından Güneş’in batmasına kadar ibadet amacıyla yeme ve içmeyi bırakmasıdır. Akıllı ve ergenlik çağına girmiş Müslümanlar oruç tutmakla yükümlüdürler. Oruç da namaz gibi bedenle yapılan bir ibadettir. Oruç tutmak için kişinin sağlıklı olması gerekir. Farz olan oruç ramazan ayında tutulur.

Kur’an’da oruç ibadeti Müslümanlara, “Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.”ayetiyle farz kılınmıştır. Peygamberimiz de çeşitli hadislerinde oruç ibadetinin önemine değinmiştir. O, bir hadisinde, “Oruç bir kalkandır; sakın, oruçluyken, cahillik edip de kötü söz söylemeyin…” buyurmuştur. Bu hadiste, orucun kişiyi kötülüklerden koruyacağı vurgulanmıştır.

ZEKÂT: Sahip olunan belirli mal veya paranın kırkta birinin her yıl fakirlere verilmesidir. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş ve zengin olan Müslümanlar zekât vermekle yükümlüdürler. Zekât mal ile yapılan bir ibadettir.

Kur’an-ı Kerim’de zekâtla ilgili çeşitli ayetler yer almaktadır. Bunlardan birinde, “…Zekâtı (hakkıyla) verin…” buyrulur. İslam inancında, yoksul ve muhtaç insanların zenginlerin mallarında hakları vardır. Kur’an’da, “Mallarında (yardım) isteyen ve (iffetinden dolayı isteyemeyip) mahrum olanlar için bir hak vardır.”  buyrulur. Bu nedenle, zengin Müslümanlar zekâtlarını vermeye özen gösterirler.

Başlıca ibadetler ile ilgili aşağıdaki tanımlamaları da gözden geçiriniz.

BAŞLICA İBADETLER

– Dinimizce Allah’a kulluk etmek amacıyla yerine getirilmesi emredilen, tekbir ile başlayıp sure ve dua okumak (kıraat), ayakta durmak (kıyam), eğilme (rükû), yere kapanma (secde) ve oturma gibi bölümlerden oluşan ve selam ile tamamlanan ibadete namaz denir.

– Kişinin, tan yerinin ağarmasından güneş batıncaya kadar ibadet amacıyla bir şey yiyip içmemesine oruç denir.

– Zilhicce ayında belli günlerde Mekke’de bulunan Kabe’yi ziyaret (tavaf) etmek ve Arafat’ta vakfe yapmak suretiyle yerine getirilen ibadete hac denir.

– Sahip olunan belirli mal veya paranın kırkta birinin her yıl yoksullara verilmesine zekât denir.