Kur’an-ı Kerim’in üzerinde durduğu pek çok konu vardır. İnanç esasları, ibadetler ve ahlaki ilkeler bunlardan başlıcalarıdır.

İNANÇ: Kur’an, İslam dininin inanç esaslarının olduğunu açıklar. Allah’ın varlığına ve birliğine, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe, kaza ve kadere inanılması gerektiğini bildirir. Örneğin bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Peygamber Rabb’i tarafından kendisine indirilene iman etti, müminler de (iman ettiler). Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, peyagambelerine iman ettiler. “Allah’ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız, işittik, itaat ettik.”… dediler.” Müslüman, Allah tarafından Kur’an-ı Kerim’de bildirilen her şeye inanmalıdır. Kur’an’ın tümüyle Allah’ın sözlerini içerdiğini ve vahiy ürünü olduğunu bilmelidir. İnanç esaslarını bir bütün olarak görmeli, bunların hepsine iman etmelidir.

İBADET: Kur’an-ı Kerim’de inanç ilkeleri yanında, ibadetler üzerinde de önemle durulur. İnsanın yaratılışının temel amacının Yüce Allah’a inanıp ona ibadet etmek olduğunu belirtir. Yüce kitabımızda, ibadetlerin neler olduğu, ne zaman ve nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler verilir. Buna göre namaz, oruç, hac ve zekât İslam dininde emredilen başlıca ibadetleridir.

AHLAK: Kur’an’ın üzerinde durduğu konulardan biri de ahlaktır. Kur’an-ı Kerim’de, insanları güzel ahlaklı olmaya yönlendiren birçok ayet yer alır. Kur’an-ı Kerim’in Müslümanlara sunduğu model insan, güzel ahlak örneği Hz. Muhammed (s.a.v)’dir. O, üstün bir ahlaka, mükemmel bir kişiliğe sahiptir. Rabb’imiz, bir ayette Peygamberimiz için şöyle buyurur: “Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.”

Yüce dinimizin temel kaynağı olan Kur’an-ı Kerim, insanların birbirleriyle ilişklerinde uymaları gereken ahlaki ilkelerin neler olduğunu bildirir. Anne babaya iyi davranmak, komşu ve akrabalarla iyi geçinmek, yoksullara yardım etmek, güzel söz söylemek başkalarının özel hayatına saygılı olmak kutsal kitabımızda yer alan ahlaki ilkelerdendir.