Temel değerlerden olan din ve ahlak, kişinin iyi, güzel, yararlı işlere yönelmesini amaçlar. Bireye ve topluma zarar verecek her türlü kötülükten uzak durulmasını ister. Gerek din gerekse ahlak; insanın kendisine, ailesine, toplumuna, ülkesine ve milletine karşı sorumluluklarının neler olduğunu bildirir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesini emreder.

Toplumda iyi ve güzel işlerin yaygınlaştırması için çalışmayı öğütler. Dinî ve ahlaki değerleri benimseyen, bunlara uygun davranan insanlar toplumda saygın bir yer edinirler. Herkes tarafından beğenilip sevilirler. Din ve ahlak; hatalardan dönmeyi, öfkeli davranışlardan kaçınmayı, temizliğe önem vermeyi, okuyup bilgi edinmeyi, hoşgörülü olmayı, zorluklar karşısında sabretmeyi öğütler. Başkalarının haklarına saygı göstermek, çalışkan olmak, savurganlıktan kaçınmak, tüm canlılara sevgiyle yaklaşmak da dinin ve ahlakın öğütlediği davranışlardandır.