Dinimizin temel kaynağı olan Kur’an, bize Allah’tan geldiğimizi ve ona döneceğimizi bildirerek ahiret hayatının var olduğunu haber vermektedir. Ahirete iman, insan davranışları için bir yön ve hedef belirler. İnsan nereden geldiğinin ve nereye gideceğinin bilgisine sahip olduğu ölçüde kendisine bir hedef belirleyebilir. Dünya hayatından sonra sonsuz bir hayatın başlayacağını ve bunun dünya hayatında kazanılacağını bilmek, kişinin hayatının anlamını ve önemini daha iyi kavramasına yardımcı olur.

Ahiret inancı, insana öldükten sonra ne olacağını bildirerek onu belirsizlikten, gelecek endişesinden kurtarır. Ruhsal yönden büyük bir rahatlama içinde olmasını sağlar. Çünkü insanın niçin ve nasıl yaşamasını bilmesi ona huzur ve mutluluk verir. Böylece ahiret inancı, kişiye dünyada nasıl yaşayacağını bildirerek hayatına anlam kazandırır. Ahiret inancı, insanın hayatına pek çok olumlu etki yapar. Ahirete iman eden insan, yaptıklarından hesaba çekileceği bilinciyle hareket eder. Günlük yaşantısını buna göre düzenler.

Ahirete iman, kişinin yaptığı iyilik ve kötülüklerin bir karşılığı olduğu bilinciyle hareket etmesini sağlar. İnsan, dünyada yaptığı iyilik ve kötülüklerin karşılığını mutlaka ahirette görecektir, bu konuda Kur’an-ı Kerim’de, “Kim bir kötülük işlerse onun kadar ceza görür. Kim de kadın veya erkek, mümin olarak faydalı bir iş yaparsa işte onlar, cennete girecekler, orada onlara hesapsız rızık verilecektir, buyrulmaktadır.