Öncelikle açının ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Gök haritası 360 derecelik bir çemberdir ve 30’ar derecelik 12 eve bölünür. Bu çemberin belli noktalarına düşen gezegenler arasında oluşan uzaklıkların ölçümüne ise açı denilir. Açılar haritadaki güçlerin birbiriyle nasıl bir ilişki içinde olduğunu anlamamız için gerekli anahtarlardır.

Tabii her gezegen arasında açı oluşacak diye bir kural yoktur. Ama eğer açı oluşuyorsa ortada güçlü bir etkileşim vardır ve bu etkileşimin niteliğini ise açıların dereceleri belirler; Kısaca bir örnek vermek gerekirse bir doğum haritasında Merkür’ün ve Mars’ın birbiriyle güçlü bir açı yaptığım düşünelim. Arketiplerimize göz attığımızda Merkür’ün zihinsel gücü, bilgiyi ve iletişimi temsil ettiğini görüyoruz. Mars ise enerji ve mücadelenin simgesi olduğuna göre bu iki gezegen birbiriyle etkileşim yaptığında marsın Merkür’e enerji yüklemesi yaptığını ve iletişimi güçlendirdiğini söyleyebiliriz. Fakat bu etkileşimin nasıl bir etkileşim olduğunu anlamamız için açıların derecelerini de hesaba katmamız gerekir.

KAVUŞUM: İki gezegenin birbiriyle birleşmesi ya da çok yakın bulunması durumudur. Çoğunlukla bu birleşim aynı evde ve burçta meydana geldiğinden iki gezegenin enerjisini de bulunduğu evden ve burçtan fazlasıyla etkilenir ve birbirini güçlendirir. Bu birleşme bazı konumlarda olumlu olarak yorumlanabilirken bazen zorlanmalara yol açabilir.

KARŞIT AÇI: burada iki gezegen haritada birbirleriyle karşıt durumdadırlar. Tam bir karşıt açı 180 derecede oluşur. Bu gerilimli bir açı olarak yorumlansa da kişi iki gücü dengelemeyi öğrenebilirse çok olumlu sonuçlar elde edebilir.

ÜÇGEN AÇI: Tam bir üçgen açı oluşması için iki gezegenin birbirine olan uzaklığının 120 derece olması gerekir. Burada iki gücün birbiriyle uyum içinde çalıştığını ve desteklediğini görebiliriz.

ALTMIŞLIK AÇI (sextile): İki gezegen arasında 60 derecelik bir açı oluşmasıdır, birbirini destekleyen bir durumun söz konusu olduğunu açıklar. Gezegenlerin enerjisi uyumludur.

KARE AÇI: İki gezegenin arasında 90 derecelik bir açı oluşmasıdır ve enerjilerin birbiriyle sürtüşme halinde olduğunu açıklar. Fakat enerjileri körükleyen bir yapısı olduğundan iyi incelenerek yorumlanmalıdır.