1.Abdülhamit Dönemi Yenilikleri – Maddeler Halinde:

Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa bu dönem ıslahatlarının yapılmasında padişaha yardımcı olmuşlardır. I. Abdülhamit Avrupa’dan çağırılan uzman kimselerin Müslüman olması ve Osmanlı kıyafetleri giymesi koşulunu kaldırarak ıslahat hareketlerinin hız kazanmasını sağlamıştır. Bu dönemde,

  • Daha önce açılan ancak bekleneni veremediği için kapatılan Sürat Topçuları Ocağı yeniden açılmış ve genişletilmiştir.

Bu durum bazı Osmanlı ıslahatlarında süreklilik sağlanmaya çalışıldığını gösterir.

  • İstihkam Okulu açılmıştır.
  • Humbaracı ve Lağımcı Ocakları ıslah edilmiştir.
  • Tımar sisteminde düzenleme yapılmıştır.
  • Yeniçeriler disiplin altına alınmış, ulufe alım-satımı yasaklanmıştır.
  • Haliç, Karadeniz ve Ege’de yeni tersaneler açılmış ve modern gemiler yapılmıştır.
  • Yerli malı tüketimi teşvik edilerek Türk üreticiler ve tüccarlar korunmaya çalışılmıştır.