İslâm’ın bütün ibadetlerinde olduğu gibi abdestte de sünnet ve âdâb olarak kabul edilen şeyleri terketmek, mekruhtur. Ancak terkedilen şey, abdest içindeki durumuna göre ya “Kerâhet-i Tahrîmiyye-harama yakın mekruh”, veya “Kerâhet-i Tenzîhiyye- helâla yakın mekruh” olur. Örnek olarak abdestin mekruhlarından bir kaç tanesini saymak gerekir ise, hemen şunları belirtmek mümkündür:

1) Abdest suyunu israf etmek veya onu çok az kullanmak.
2) Yüz yıkanırken suyu şiddetle yüze çarpmak.
3) Ağıza ve buruna su verirken sol eli kullanmak.
4) Baş, ense gibi meshedilecek yerleri üç defa tekrarlamak.
5) El ve ayaklan, önce sol taraftan başlayıp yıkamak.
6) Mecbur olmadığı halde abdest için başkasından yardım istemek.
7) Abdestin sünnetlerinden veya âdâbından birini bile bile yapmamak gibi birçok maddeleri saymak mümkündür.

Şu halde, abdestin sünnetlerine ve âdâbına dikkat ederek abdest alan müslüman, kendini mekruhlardan korumuş olur.