Abdesti bozan şeyler ve haller, aşağıda sayılmıştır. Bu hallerin dışında kalan hususlar ise; abdesti bozmayan şeylerdir.

1) İnsanın normal ön ve. arka yollarından çıkan her şey, abdesti bozar. Menî, mezî, vedî ve benzeri akıntılar da aynı hükümdedir. Bunlar, az veya çok olsun abdesti bozar.

2) Hangi sebeple olursa olsun, vücudun herhangi bir yerinden çıkıp akan kan, irin ve benzeri cerahat, abdesti bozar.

3) Fazla kusmuk, abdesti bozar. Bunun miktarı, ağız dolusu olmakla sınırlandırılmıştır. Şu halde ağız dolusu çıkan her türlü (su veya yemek) kusmuk, abdesti bozar.

4) Tükürüğe karışıp ağızdan çıkan, tükrük oranında veya daha fazla olan kan, abdesti bozar.

5) Uyumak da abdesti bozan hallerdendir. Bunu bir kaç şekilde incelemek mümkündür:

a) Otururken mak’adı iyice yere oturtmadan uyumak, abdesti bozar. Fakat, mak’adı üzerine oturup bir şeye dayanarak uyuyan kimsenin abdestinin bozulup bozulmadığı şu şekilde anlaşılır: Şayet dayandığı şey, arkasından çekildiği zaman düşecek olursa, mak’adı iyice yere oturtulmamış olarak kabul edilir ve bu durumda abdest bozulmuş sayılır. Fakat arkasındaki şey çekildiğinde düşmeyecek olursa, abdest bozulmamış kabul edilir.
b) Uyuklamak, abdesti bozmaz. Namaz içinde veya dışında, ayakta, rükûda veya secdede, yere düşmeyecek, ya da kendini kaybetmeyecek derecede uyuklamak abdesti bozmaz.
c) Namaz içinde veya namaz dışında uzanıp uyumak, abdesti bozar. Bir kalçanın üzerine oturup iki ayağı, diğer kalçanın yönünde uzatarak uyumak da, aynı şekilde abdesti bozan hallerdendir.
d) Namaz dışında uzanarak uyuklamak, ağır veya hafif nitelikte olabilir. Şayet uzanarak uyuklayan kimse, yanında konuşulanları işitebilecek durumda ise; uyuklaması hafif kabul edilir ve onun abdesti bozulmamış sayılır. Fakat yanında konuşulanları işitemeyecek ve anlayamayacak durumda ise; uyuklaması ağır kabul edilir ve onun abdesti bozulmuş sayılır.

6) Baygınlık, sarhoşluk ve çıldırmak da abdesti bozan hallerdendir.

7) Namazda kahkaha ile gülmek, hem namazı, hem de abdesti bozar. Namaz dışındaki kahkaha ise, abdesti bozmaz. Namazda kahkahasız gülmek, yalnız namazı bozar. Gülümsemek ise; ne namazı, ne de abdesti bozar. Fakat ibadette bu gibi davranışlardan şiddetle sakınmak gerekir.

  • Şâfiî mezhebine göre, insanın normal ön ve arka yollarından başka, vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan ve cerahat v.s. abdesti bozmaz.
  • Şafiî mezhebine göre namazda kahkaha ile gülmek, abdesti bozmaz.
  • Soru 1: Abdestli iken gözden akan gözyaşı abdesti bozar mı?
  • Cevap 1: Gözde bir hastalık yok ise, hangi durum ve sebeple olursa olsun, gözden akan yaş, abdesti bozmaz. Fakat gözdeki bir hastalıktan dolayı sık sık veya devamlı gözyaşı akıyorsa; bunun kanlı sıvı, ya da cerahat olma ihtimali göz önüne alınarak bir çeşit özür sayılacağından, bu durumda olan kişi, her vakit namaz için yeniden abdest almalıdır.
  • Soru 2: Vücuttan çıkan kan veya bir yaradan sızan cerâhat abdesti bozar mı?
  • Cevap 2: Hanefî mezhebine göre vücuttan çıkan kan veya bir yaradan sızan cerâhat, çıktığı yerden akmayacak derecede az miktarda ise, abdesti bozmaz. Fakat çıktığı yerden dağılıp akan kan veya cerâhat, abdesti bozar.

8) İmam-ı A’zam Ebû Hanife ile îmam Ebû Yûsuf a göre, arada bir örtü olmaksızın, iki cinsin (kadın-erkek) zevk almak düşüncesi ile çıplak vücutlarını, ya da üreme organlarını birbirlerine dokundurmak gibi davranışlarda bulunmaları da abdesti bozar. İmam Muhammed’e göre ise, bu durumda abdest bozulmaz. Fetva da İmam Muhammed’in görüşüne göre verilmiştir.