Guslü gerektirmeyen haller şunlardır:

1) Mezi veya Vedî’nin çıkması,
2) Islâklığı olmayan ihtilâm,
3) Ön veya arka yollardan birine parmak ve benzeri herhangi bir şeyin sokulması,
4) Lohusalık kanı olmayan doğum. Her ne kadar ender görülen bir hal ise de, doğumdan sonra, doğum kanı olan lohusalık hali olmadığı takdirde, kuvvetli görüşe göre böyle bir doğumdan sonra gusletmek şart değildir.
5) Arada bez ve benzeri, sıcaklığa ve şehevî tadın duyulmasına engel olan bir maddenin bulunması suretiyle, cinsler arasında yapılan, inzalsiz cinsel ilişki. Hangi durumda olursa olsun inzal olması halinde ise; gusül gerekir.
6) İnsanın, hayvanla inzalsiz ilişkisi,
7) İnsanın, ölü ile inzalsiz ilişkisi,
8) Şehvetsiz olarak, darbe, ağır yük taşıma, hastalık ve benzeri sebeple meninin çıkması,
9) Normal cinsî ilişki sonucu guslettikten sonra, meni kalıntısının erkek veya kadından dışarı çıkması, gusletmeyi gerektirmez.

Bilgi Notu:

– Şafiî mezhebine göre de gusül yapması gereken kimsenin cami içinde oturması caiz değildir. Fakat aynı durumda cami içinden geçmesinde bir sakınca yoktur.

Soru: Güneş veya elektrik enerjisi ile ısıtılan su, abdestte veya gusülde kullanılabilir mi?
Cevap: Her ne kadar abdestte ve gusülde kullanılacak suyun, güneşte ısıtılmamış olması söz konusu ediliyor ve bunun için Hz. Peygamber (s.a.s.)’in, Hz. Âişe (r.a.)’ye güneşte ısınmış suyu kullanmaması konusundaki uyarısı, delil olarak gösteriliyor ise de; bu, sağlam bir rivayete dayanmadığı için abdest ve gusülde farz veya sünnetlerden sayılmamaktadır. Bunun için gerek güneşte veya güneş enerjisi, gerekse elektrik ısıtıcısı ile ısınan suyun, abdest ve gusülde kullanılmasında bir sakınca yoktur. Çünkü hadis senetlerini inceleyen eserlerde konuya delil olarak gösterilen bu rivayetin, çok zayıf, hatta muhtemelen uydurma olduğu, belirtilmiştir.

Bir başka yönden dikkat edilirse görülür ki; güneş enerjisi ile ısınan su, güneş ışınlarının açık suya teması ile değil, güneş ısısı sonucu ısınan madenî boruların suyu ısıtması ile ısınmaktadır. Bunun, günümüzde yaygın olan tüpgaz, havagazı veya doğal gaz aracılığı ile ısıtılan banyo sularından farkı yoktur.