Abdest alması gereken kimselerde şu vasıfların bulunması gerekir. Bunlara, abdestin “Vücûbunun Şartları” da denir:

1) İslâm: Müslüman olmayanlar, öncelikle imanın esaslarına inanıp müslümanlığı kabul etmelidirler. İmanın şartlarına inanmayan insan, diğer ibadetlerle ve bunlara dayalı olarak abdestle yükümlü değildir. Zira iman etmeyen, müslüman olmayan kimsenin yapacağı ibadetler, kabul edilmez. Önce müslüman olmalı, sonra da müslümanlığın gerektirdiği davranışları yapmalıdır.

2) Akıl: Akılsız, yani deli olan kimse, ibadetlerle mükellef değildir. Bunun için onun, abdest alma zorunluğu yoktur.

3) Bülûğ (Erginlik): Erginlik çağına erişmeyen küçükler, ibadetleri yapmaya mecbur değillerdir. Ancak yaşça sorumlu çağa, yani erginlik çağma geldikten sonra insan, ibadetleri yapmak zorundadır. Fakat, erginlik çağına erişmediği halde namaz kılacak mümeyyiz. bir çocuğun, namazdan önce mutlaka abdest alması gerekir. “Nasıl olsa henüz erginlik çağma erişmemiştir” düşüncesi ile abdest almadan namaz kılmalarına göz yummak doğru değildir. Hz. Peygamber (S.A.S) de, “Çocuklarınız yedi yaşına geldikleri zaman onlara namaz kılmayı emrediniz.” Buyururken, usulüne uygun olarak, yani abdestli olarak namaz kılmalarını da kasdetmiştir.

4) iktidar: Abdest alırken su ile yıkanması gereken organları yıkamaya güç yetirmek. Zira abdest almaya gücü yetmeyen hastanın abdest alması şart değildir.

5) Abdestsiz olmak: Abdesti olan bir kişinin, abdest üzerine yeni bir abdest alması şart değildir.

6) Hayız ve nifaslı olmamak: Kadınların, aybaşı ve lohusalık halleri devam ederken namaz, oruç gibi ibadetleri yapmaları, Kur’ân okumaları, Kâ’be’yi tavaf etmeleri caiz değildir. Bu hallerinden temizlenmedikçe, temiz olarak yapılması gereken ibadetleri yapmaları da kendilerinden istenemez.

7) Vaktin darlığı: Namaz, özel vaktinde kılınmalıdır. Ancak, her ne kadar namazı geciktirmek ve onu vaktin sonunda kılmak mekruh ise de, vaktin sonuna yakın zamana kadar namazı kılmayan Müslümanların, namaz vakti geçmeden, hemen abdest alıp namazı kılması gerekir. Yani namaz vakti daralınca, hemen abdest alıp namaz kılmak zarurîdir.