Etiket: abdest

Namaz Abdesti Nasıl Alınır – Maddeler Halinde

Abdest, mümkün ise farzlarına, sünnetlerine, adabına uygun olarak şöylece alınmalıdır:

– Abdest alınacak yer müsait ise, abdest almak için önce kıbleye dönülür.
– Temiz veya yüksek bir yerde abdest alınmaya gayret gösterilir.
– Abdest almaya niyet edilir.
– İstiâze (eûzü) ve besmele çekilir.
– Bileklere kadar eller, üç defa temiz su ile yıkanır.
– Parmak aralarında kuru bir yer kalmaması için ıslak parmaklar birbirlerine geçirilip hilâllenir.
– Yüzük var ise, alt kısmının da ıslanması için oynatılır.
– Sağ avuç ile ağza üç defa su alınıp her defasında ağız güzelce çalkalanır.
– Ağız ve diş temizliğinin iyice yapılması için, varsa misvâk, yok ise diş fırçası ile dişler temizlenir. Misvâk veya fırçanın bulunmaması halinde sağ elin baş ve şehadet parmakları ile dişler iyice ovulur.
– Sonra yine sağ avuç ile üç defa buruna su çekilir ve her defasında sol el ile sümkürülüp burun, iyice temizlenir.
– Yüzün tamamı üç defa yıkanır ve mümkünse suyun, sakal ve bıyık arasına girmesi sağlanır.
– Önce sağ kol, sonra da sol kol, dirsekler ile beraber üç defa yıkanır.
– Sonra sağ el ıslatılır ve onun iç tarafı ile başın en az dörtte biri meshedilir. Başı meshederken, önden arkaya doğru meshetmek daha uygun olur.
– Islak ellerin küçük veya şehadet parmakları ile kulakların iç kısmı, başparmaklar ile de dış kısmı meshedilir.
– Kalan diğer üç parmağın ıslak dış kısımlan ile de ense meshedilir.
– Önce sağ, sonra da sol ayak, topuklarla beraber üç defa yıkanır ve parmak aralan su ile iyice temizlenir.
– Abdest alırken elbisenin, abdest suyu ile ıslatılmamasına dikkat edilir.
– Kıbleye dönüp bir yudum su alınır.
– Eller ve yüz kurulanırken dua edilir.

İşte bu şekilde ve bu sıraya göre alman abdest, adabına uygun bir abdesttir.

{ Add a Comment }

Abdestin Adabı Nelerdir – Kısaca

Abdestin usûlüne uygun olarak alınmış olması için, aşağıya sıralanan âdâbına dikkat ederek alınması gerekir:

1) Temiz ve mümkün ise yüksek bir yerde oturup abdest almak.
2) Abdest alırken kıbleye yönelmek.
3) Özür sahibi olmayanlar için, namaz vakti girmeden abdest alıp namaz için hazırlanmak.
4) Kalb ile yapılan niyeti dil ile de söylemek.
5) Mecbur olmadıkça abdest alırken dünya ile ilgili söz söylememek. Ancak bir ihtiyaçtan dolayı konuşulur ise; âdâbı ihlâl sözkonusu olmaz.

6) Tek başına abdest alabilecek kimsenin, abdest için başkasından yardım beklememesi de âdâbtandır. Zira Hz. Peygamber (s.a.s), bir zarûret olmadıkça hep kendi kendine abdest almış, başkasının yardımına gerek duymamıştır.

{ Add a Comment }

Abdestin Mekruhları Nelerdir

İslâm’ın bütün ibadetlerinde olduğu gibi abdestte de sünnet ve âdâb olarak kabul edilen şeyleri terketmek, mekruhtur. Ancak terkedilen şey, abdest içindeki durumuna göre ya “Kerâhet-i Tahrîmiyye-harama yakın mekruh”, veya “Kerâhet-i Tenzîhiyye- helâla yakın mekruh” olur. Örnek olarak abdestin mekruhlarından bir kaç tanesini saymak gerekir ise, hemen şunları belirtmek mümkündür:

1) Abdest suyunu israf etmek veya onu çok az kullanmak.
2) Yüz yıkanırken suyu şiddetle yüze çarpmak.
3) Ağıza ve buruna su verirken sol eli kullanmak.
4) Baş, ense gibi meshedilecek yerleri üç defa tekrarlamak.
5) El ve ayaklan, önce sol taraftan başlayıp yıkamak.
6) Mecbur olmadığı halde abdest için başkasından yardım istemek.
7) Abdestin sünnetlerinden veya âdâbından birini bile bile yapmamak gibi birçok maddeleri saymak mümkündür.

Şu halde, abdestin sünnetlerine ve âdâbına dikkat ederek abdest alan müslüman, kendini mekruhlardan korumuş olur.

{ Add a Comment }

İbadet – Temizlik İlişkisi (İbadet – Temizlik Arasındaki İlişki)

Temizlik, sağlıklı ve huzurlu bir hayat sürdürmenin ilk şartıdır. Bundan dolayı kişiler her zaman ve her yerde temiz olmaya özen göstermelidirler. Dinimiz de bizlerden böyle davranmamızı ister. Yüce Allah, ilk indirilen Kur’an ayetlerinden birinde Peygamberimize hitaben şöyle buyurur. “Sadece Rabb’ini büyük tanı. Elbiseni temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” Peygamberimiz de “Temizlik imanın yarısıdır.” hadisiyle temizliğin dinimizdeki önemine dikkat çeker. Ayrıca dinimizde temizlik, bazı ibadetlerin yerine getirilmesinin ön şartı olarak kabul edilir.

Örneğin İslam’da emredilen temel ibadetlerden biri namazdır. Namaz kılabilmenin öncelikli şartı, abdest alıp temizlenmektir. İslam dinine göre ibadet eden Müslümanlar maddi temizlikle beraber manevi temizliğe de önem vermelidirler. İbadetlerini her türlü gösterişten uzak bir şekilde yalnızca Allah’ın emrini yerine getirmek ve onun rızasını kazanmak amacıyla yapmalıdırlar. Kötü söz ve davranışlardan uzak durmalıdırlar.

Beden Temizliği: Dinimiz, Müslümanların bedenlerini ve giysilerini temiz tutmalarını ister, örneğin yemeklerden önce ve sonra elleri yıkamayı, sık sık banyo yapmayı, saçları, dişleri, tırnaklan temiz tutmayı öğütler. Dinimizde kişilerin ibadet ederken en güzel ve temiz elbiselerini giymesi gerekir. Kur’an’ı Kerim’de: “Ey Ademoğulları! Her secde edişinizde güzel elbiselerinizi giyin…” buyrulur.

Gusül: Guslün farzı üçtür:

Ağzı çalkalayıp temizlemek
Burnu yıkayıp, temizlemek
Tüm vücudu, kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak

Abdest: Temizlik, namaz ibadetini yerine getirebilmenin ön şartıdır. Bu nedenle namazdan önce temizlikle ilgili bazı şartların yerine getirilmesi gerekir. Bunların başında abdest almak gelir. Abdest alınmadan hiçbir namaz kılınmaz. Abdestin dört farzı vardır:

– Yüzü yıkamak
– Elleri dirseklerle birlikte yıkamak
– Başın dörtte birini mesh etmek
– Ayakları topuklarla beraber yıkamak

Bazı durumlarda abdest bozulur. Uyumak, yellenmek, tuvalet ihtiyacını gidermek, bayılmak abdest bozan hâllerden bazılarıdır.

Teyemmüm: Boy abdesti ve namaz abdesti temiz suyla alınır. Temiz suyun bulunmadığı ya da hastalık ve benzeri nedenlerle kullanılmasının sakıncalı olduğu durumlarda teyemmüm yapılır. Teyemmüm yapmak için önce niyet edilir. Sonra eller temiz bir toprağa ya da kil, kum gibi toprak cinsinden bir şeye sürülüp silkelenir. Ardından yüz, bir kere mesh edilir. Eller tekrar toprağa sürülür. Önce sağ, sonra sol kol mesh edilerek teyemmüm tamamlanır.

Mekân ve Çevre Temizliği: Evimiz, okulumuz, mahallemiz, şehrimiz ve üzerinde yaşadığımız dünya çevremizi oluşturur. Çevrenin temiz tutulması hepimiz için büyük önem taşır. Çevremizde herkese açık olan bazı toplumsal mekânlar bulunur. Hastane, cami, parkla, piknik alanları bunlardan bazılarıdır. Bu gibi yerlerden yararlanırken temizlik kurallarına uymalıyız, örneğin camiye giderken temiz giysilerle gitmeliyiz. Kütüphane, hastane gibi mekânların temizliğine özen göstermeliyiz.

Dinimiz çevre temizliğine büyü önem vermiştir. Sevgili Peygamberimiz, “Avlularınızı ve boş alanlarınızı temiz tutun.” hadisiyle bizleri bu konuda uyarmıştır. Onun bu konuyla ilgili başka bir hadisi ise şöyledir: “Yolları ve (insanların oturacakları) gölgelikleri kirletmeyiniz.”

{ 1 Comment }

mersin escort | erotik film izle