Artık hayatımızın birçok alanına giren 3 boyutlu yazıcılar ile neredeyse birçok nesne üretilebilmektedir. İnsan eliyle yapılması son derece zahmetli ve zaman gerektiren birtakım nesnelerin dahi bu sayede prototipleri oluşturulmakta ve ardından da seri üretime geçilmektedir. Yeni yeni gelişen bu teknolojinin kullanım alanlarını duydukça sizler de çok şaşıracaksınız.

3 Boyutlu Yazıcıların Kullanım Alanları

Son zamanlarda gündeme gelen hususlardan birisi de 3 boyutlu yazıcı ile ev yapmak olmaktadır. Evet yanlış duymadınız 3 boyutlu yazıcı ile artık ev üretmek mümkün hem de 24 saat içerisinde. Peki bu nasıl oluyor diyorsanız kısaca özetleyelim.

İlk olarak tasarımcılar tarafından üretilecek olan evin tasarımı ve planı yapılmaktadır. Ardından da gerekli kodlamalar yapılarak cihaza komutlar verilmektedir. Bu aşamadan sonra gerekli malzemelerin makineye koyulması suretiyle 24 saat içerisinde küçük de olsa bir ev üretebilmek mümkün olmaktadır.

Ev son zamanlarda çıkan bir husustur. Bundan öncesinde ise takma diş, kafatası, protez gibi çeşitli sağlık malzemelerinin de 3 boyutlu yazıcılar ile üretildiğini biliyoruz. Sadece tıp alanında da değil daha birçok alanda 3 boyutlu yazıcı ile nesnelerin üretildiğini biliyoruz. Örnek olarak verecek olursak bir silgi ya da kalemtıraş da 3 boyutlu yazıcı ile üretilebilmektedir. İşte görüldüğü üzere artık hayatımızın birçok alanına bu yazıcıların girebileceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bu durumun seri üretim ve masraflar açısından son derece olumlu etkilerinin olacağı ifade ediliyor.