1827 – 1829 Osmanlı – Rus Savaşı Nedeni ve Sonucu:

Osmanlı Devleti‘nin Mısır Valisi’nin yardımı ile Yunan isyanını bastırması üzerine Avrupalı devletler olaya müdahale ederek durumu kabul etmemişler ve Türkleri tamamen Yunan topraklarından çıkarmayı düşünmüşlerdi. İngiltere, Fransa ve Rus donanması 1827 yılında Navarin‘de Osmanlı donanmasını yaktılar. Başlayan Osmanlı – Rus savaşında Osmanlı Devleti yenildi. Taraflar arasında 1829 yılında Edirne Antlaşması imzalandı.

Edirne Antlaşması (1829):

  • Mora Yarımadasında bağımsız Yunanistan kuruldu.
  • Sırbistan özerk hâle getirildi.
  • Rus ticaret gemileri Boğazdan serbestçe geçebilecekti.
  • Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecekti.
  • Yunanistan, Osmanlı Devletinden bağımsızlık kazanan ilk azınlık olmuştur.