1820 Yunan İsyanı Nedenleri:

  • Milliyetçilik akımının etkisi
  • Rumlar tarafından kurulan Etniki Etarya Cemiyeti‘nin faaliyetleri
  • Osmanlı Devleti‘nin yönetimindeki bozulmalar
  • Yanya valisi Tepedelenli Ali Paşa‘nın bir anlaşmazlık sonucu görevden alınması üzerine isyan çıkarması

Yunan İsyanı Gelişimi:

Yunanlılar ilk olarak 1820 yılında Eflak’ta ayaklandılar. Buradaki isyanları yeterli desteği göremediğinden başarısız oldu. İkinci olarak 1821 yılında Mora’da isyan çıkaran Yunanlılar, Tepedelenli Ali Paşa‘nın da isyanından dolayı uygun ortamı bulmuşlar ve isyanın büyümesini sağlamışlardır.

Osmanlı Devleti, isyanı bastıramayınca Mısır Valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa‘dan yardım istemiştin Mehmet Ali Paşa, Mora ve Qirit Valiliklerinin kendisine verilmesi karşılığı yardımı kabul etmiştir. Osmanlı Devleti‘nin bu isteği kabulü ile Kavalalı destek vermiş ve isyan bastırılmıştır.

Avrupalı devletler bu duruma müdahale etmişlerdir.