Etiket: 1804

Sırp İsyanı Nedenleri – Sonuçları (1804)

1804 Sırp İsyanı Nedenleri:

 • Milliyetçilik akımının etkisi
 • Osmanlı-Rus ve Avusturya Savaşları nedeniyle Sırbistan’ın sık sık işgale uğraması ve bölge halkının can ve mal güvenliğinin korunamaması
 • Bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen yeniçerilerin halka kötü davranmalar.
 • Rusya ve Avusturya’nın bölge halkını kışkırtmaları
 • Sırbistan’da Osmanlı merkezi otoritesinin sarsılması, yerel yöneticilerin halka baskı yapması.
 • Sırp İsyanı, Kara Yorgi önderliğinde 1804 yılında başlamıştır.

1804 Sırp İsyanı Sonuçları:

1812 yılında Rusya, Osmanlı Devleti ile yapılan Bükreş Antlaşması‘nda Sırbistan’a bazı ayrıcalıklar tanınmasını sağlamıştır- 1829 yılında Ruslarla yapılan Edirne Antlaşması‘nda Sırplar iç işlerinde bağımsız. olma hakkını kazanmıştır. Tam bağımsızlıklarını ise 1878 Berlin Antlaşması ile elde etmişlerdir.

BİLGİ NOTU: Sırplar Osmanlı Devleti‘nden ilk defa ayrıcalık kazanan azınlık olmuştur. Bu durum diğer azınlıkların da cesaretlenmesine ve ayaklanmalarına ortam hazırlamıştır.

{ 1 Comment }

Fransız İhtilali’nin Başlaması ve Gelişmesi

Fransız İhtilali’nin Genişlemesi:

 • Ekonomik sıkıntılar yaşayan Fransa’da kral Lui, Eta Jenera Meclisini topladı. Meclisin toplanma sebebi yeni vergiler belirlemektir.Mecliste soylular, rahipler ye halk temsilcileri arasında anlaşmazlık çıkınca kral meclisi kapattı. Halk bu olay sonrasında ayaklandı.
 • 13Temmuz 1789’da Basti Hapishanesi ele geçirildi ve tüm tutuktular serbest bırakıldı.
 • Halk temsilcileri yeni bir anayasa yapmak için kurucu meclisi oluşturdular. Kurucu meclis, soylu ve rahiplerin taşıdığı imtiyazlara son vererek İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi‘ni ilan etti.
 • Bildiride; yeni anayasa ile kralın yetkileri sınırlandırıldı ve meşruti yönetime geçilmesi kararı alındı. Kral XVI. Lui 1792 yılında bu kararları kabul etmediği için idam edildi.
 • Fransa’da karışıklıklar 1804 yılına kadar devam etti. Bu tarihte Napolyon Bonapart karışıklıkları sona erdirerek imparator seçildi.

Fransız İhtilali şu dönemleri yaşamıştır:

 • 1789 – 1792 Meşrutiyet Dönemi
 • 1792 – 1795 Cumhuriyet Dönemi
 • 1715 – 1799 Direktuvar Hükümeti
 • 1799 – 1804 Konsül Hükümeti

Fransa’da 1804 yılında Napolyon Bonopart kendisini ömür boyu konsül seçtirmiştir. Bu tarihten sonra Fransa’da imparatorluk idaresi başlamıştır.

{ Add a Comment }