Fransız İhtilali’nin Genişlemesi:

  • Ekonomik sıkıntılar yaşayan Fransa’da kral Lui, Eta Jenera Meclisini topladı. Meclisin toplanma sebebi yeni vergiler belirlemektir.Mecliste soylular, rahipler ye halk temsilcileri arasında anlaşmazlık çıkınca kral meclisi kapattı. Halk bu olay sonrasında ayaklandı.
  • 13Temmuz 1789’da Basti Hapishanesi ele geçirildi ve tüm tutuktular serbest bırakıldı.
  • Halk temsilcileri yeni bir anayasa yapmak için kurucu meclisi oluşturdular. Kurucu meclis, soylu ve rahiplerin taşıdığı imtiyazlara son vererek İnsan ve Vatandaşlık Hakları Bildirisi‘ni ilan etti.
  • Bildiride; yeni anayasa ile kralın yetkileri sınırlandırıldı ve meşruti yönetime geçilmesi kararı alındı. Kral XVI. Lui 1792 yılında bu kararları kabul etmediği için idam edildi.
  • Fransa’da karışıklıklar 1804 yılına kadar devam etti. Bu tarihte Napolyon Bonapart karışıklıkları sona erdirerek imparator seçildi.

Fransız İhtilali şu dönemleri yaşamıştır:

  • 1789 – 1792 Meşrutiyet Dönemi
  • 1792 – 1795 Cumhuriyet Dönemi
  • 1715 – 1799 Direktuvar Hükümeti
  • 1799 – 1804 Konsül Hükümeti

Fransa’da 1804 yılında Napolyon Bonopart kendisini ömür boyu konsül seçtirmiştir. Bu tarihten sonra Fransa’da imparatorluk idaresi başlamıştır.