1. Meşrutiyet ve 2. Meşrutiyet Arasındaki Farklar:

  • 1. Meşrutiyet Döneminde padişah yasama, yürütme ve meclisi kapatma yetkisine sahipti. Ayrıca yaptıklarından sorumlu değildi. 2. Meşrutiyet Döneminde padişahın mecliste anayasaya uymak için yemin etme kuralı getirilerek padişahın anayasaya bağlılığı sağlandı. Meclisi kapatma yetkisi zorlaştırıldı. Padişahın mutlak veto yetkisinde değişiklik yapıldı.
  • 1. Meşrutiyet Döneminde yetkiler padişahta toplanmış, Mebuslar Meclisi‘ni ilgilendiren konular ancak padişahın izniyle bu mecliste görüşülmekteydi. Ayrıca Mebuslar Meclisi üyeleri kanun teklifinde bulunamayıp ayrıca kanunları da oylayamaz, kanun tasarılarında değişiklikte bulunamazdı. 2. Meşrutiyet Döneminde yasaların yapılması, antlaşmaların onaylanması Mebuslar Meclisi ve padişah arasında paylaştırılmıştır.
  • 1. Meşrutiyet Döneminde hükümet üyelerini padişah belirler, bu hükümet üyeleri padişaha kadar sorumlu olurlardı. 2. Meşrutiyet Döneminde yürütme yetkisi hükümete aitti. Hükümet sadece parlamentoya karşı sorumluydu. Şeyhülislam ve sadrazamın belirlenmesi padişaha bakanların tespiti ise sadrazama verilmiştir.
  • 1. Meşrutiyet Döneminde sansür ve sürgün cezaları uygulanmıştır. 2. Meşrutiyet Döneminde haberleşme belgelerinin gizliliği benimsenip, sansür ve sürgün kaldırılmıştır. Kişi hak ve özgürlüklerinde demokratik gelişmeler yapılmıştır. Kanunun belirlemediği nedenler dışında bir sebepten cezalandırma usulleri ortadan kaldırılmıştır.
  • 1. Meşrutiyet Döneminde ilk kez seçim kuralı getirilmiş ancak taşradaki meclis üyeleri vilayet meclisindeki temsilciler tarafından belirlenmiştir. Halk doğrudan seçime katılmamıştır. 2. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı halkı ( erkekler ) oy kullanarak seçime katılmış seçimler iki aşamalı ve birçok partinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.