Türk Edebiyatında Sembolizm Akımı ve Temsilcileri: Fransız sembolizminin ilk izleri, Servet-i Fünun şairlerinden aynı zamanda Parnasçı olan Cenap Şehabettin’de görülür. Ancak, bizde bu akımın asıl temsilcisi Fransız sembolizminin bütün kurallarını benimsemiş; savunmuş ve ona uygun şiirler yazmış olan Fecr-i Ati döneminin öende gelen ünlü şairlerinden Ahmet Haşim’dir. Yine Türk edebiyatının daha sonraki dönemlerinde bilhassa Cumhuriyet devri Türk edebiyatı içinde değerlendirebileceğimiz Ahmet Hamdi Tanpınar ve Ahmet Muhip Dıranas‘ta Baudelaire sembolizminin etkilerini görebilmekteyiz.