Sanayi Devriminin Osmanlı’ya Etkisi:

  • Sanayi İnkılâbı Osmanlı Devleti‘ni olumsuz yönde etkilemiştir. Ekonomisinin daha da bozulmasına neden olmuştur.
  • Daha önceki yıllarda Avrupa ülkelerine verilen kapitülasyonlardan dolayı, Avrupa ülkelerinde üretilen ucuz ve kaliteli mallar Osmanlı ülkesine girmiş ve Osmanlı pazarlarında yerini almıştır.
  • Osmanlı pazarlarının bu şekilde Avrupa ülkelerinin ucuz malları ile dolması, Osmanlı esnafını zor durumda bırakmış, birçoğu mesleklerini bırakmak zorunda kalmıştır.
  • Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’nin, zayıf durumundan yararlanarak elde ettikleri ticari ayrıcalıklarla Osmanlı topraklarını açık pazar olarak kullanmayı uzun yıllar sürdürdüler.
  • Avrupa’da silah sanayi gelişip orduları güçlenince bu durum Osmanlı Devleti’nin savaşları kaybetmesine neden olmuştur. Savaşlardaki yenilgiler Osmanlı Devleti’ni ıslahatlar yapmaya zorlamış Ancak istenilen sonuçlar alınamamıştır.