Sanayi Devriminin Gelişimi Nasıl Olmuştur:

  • 1763’te James Watt, İskoçya’da buharla çalışan makineyi buldu. Bu gelişme Sanayi İnkılabının başlangıcı olarak kabul edilir.
  • 1807’de Robert Fulton ismindeki bir Amerikalı, buharlı makineyi gemilere uyguladı. 1240’da ilk düzenli okyanus Ötesi buharlı gemi seferleri başladı.
  • 1825 yılında ilk kez buharlı makine lokomotiflerde kullanılmaya başladı.
  • 1844’te Samuel Morse Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk ticaret amaçlı telgraf servisini hizmete soktu.
  • 1876’da Alexander Graham Bell telefonu buldu.

1830 – 1860 arasında İngiltere’de maden kalitesinin artırılması yöntemlerinin geliştirilmesine paralel olarak kömür üretimi hızla arttı. Çünkü yüksek demir ve çelik talebi bu yöntemler sayesinde kolayca karşılanabiliyordu.

Bu üretim sayesinde köprü, kanal, demiryolu v.b. gibi inşaatlar hızla arttı. 1850’lere kadar genelde İngiltere’nin tekelinde olan Sanayi İnkılabı, bu tarihten sonra tüm Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’ne yayıldı.