Rönesans, Avrupa coğrafyası üzerine oturan ve onun kültür platformunda şekillenen, iki büyük çağ olarak bilinen Orta Çağ ile Yeni Çağ arasında bir köprü vazifesi görmüş olan geçiş dönemidir. Avrupa kültürünün gelişmesi, Antik çağ felsefesinin ve buna bağlı olan diğer kültürel değerlerin yeniden canlanmasına yol açmıştır. Bu nedenden dolayı Rönesans insanlık tarihinde “Yeniden Doğuş”, uyanma ve uyanış olarak adlandırılmaktadır. Felsefi anlamına baktığımızda insancılık (Hümanizm), bireycilik (İnduvalizm) ve şüphecilik (Septisisizm) olarak karşımıza çıkmaktadır. Rönesans, genellikle içinde yaşadığımız çağın başlangıcı olarak kabul edilir.

Bu dönemin en önemli akımları ve düşünürleri: Hümanizm, Platonizm, Aristotelizm, Atomizm, Septisisizm, Copernicus, Bruno, Kepler, Vinci, Galileo, Bacon, Macc- hiavelli, Bodin, Grotius, Althus, More, Campanella, Montaigne vd.