Türk edebiyatında en etkili akımın Romantizm olduğu söylenebilir. 1860’tan sonra Fransız edebiyatını örnek tutan Tanzimat şair ve yazarları bu akımdan çok etkilendiler. Bu akımın halk hizmetine, adalete, hürriyete hatta biraz siyasete hizmet edebileceğini düşündüler. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhak Hamit, Recaizade Ekrem gibi sanatçılar başka yönlerden Romantizm’i benimsediler. Bizde en çok sevilmiş romantik yazar Victor Hugo’dur. Lamartine ve A. Musset’ten de bol bol yapıtlar çevrilmiştir.