Türk Edebiyatında Realizm Akımı ve Temsilcileri: 19. yüzyıl sonlarında Sergüzeşt adlı romanı yazan Samipaşazade Sezai realist anlayışı benimsemiştir. Servet-i Fünuncular arasında Realizmi, hatta Natüralizmi sistemli şekilde tanıtan Beşir Fuat’ı görüyoruz. Yine aynı derginin yazarlarından Hüseyin Cahit, Hayat-ı Hakikiye Sahneleri adlı romanında Fransız realistlerinden etkilenmiştir. Halit Ziya Uşaklıgil ise Fransız yazarlardan Flaubert ve Maupassant’ ın etkisinde kalmıştır. Realist akıma bağlananlar arasında Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim’i de saymak gerekir. Ancak, bütün ayrıntıları ile realist diyebileceğimiz hiçbir romancımız yoktur. 1940’tan sonra sosyal realizm türünde eser yazan Orhan Kemal, Kemal Tahir gibir romancılar da realizmin bazı özelliklerini sürdürmüşlerdir.