Psikoloji bilimi günlük hayatımızda uygulayabileceğimiz pratik bir bilimdir. Psikolojinin, uzmanlık alanları şunlardır

1.GELİŞİM PSİKOLOJİSİ: Bireyin doğumundan ölümüne kadar geçen süreyi bilimsel metotla inceleyen bir alandır. İnsan yaşamını bebeklik, ergenlik, orta yaş ve yaşlılık gibi dönemlere ayırır. Genetik psikolojisi de gelişim psikolojisinin bir çalışma alanıdır.

2.KLİNİK PSİKOLOJİ: Davranışlarda ve ilişkilerde görülen aksaklıklar, sorunlar ve bu sorunların giderilme yollarıyla ilgilenen psikoloji dalıdır. Tedavi amaçlıdır. Genelde anormal kişilerle ilgilenir.

3 DENEYSEL PSİKOLOJİ: Belirli bir davranışı etkileyen çevre koşullarını ve uyarıcıları ayrıntılı bir şekilde tanımlayıp ölçen, uyarıcının hangi düzeyde davranışı etkilediğini araştıran bir alandır. Öğrenme, düşünme, algı ve bellek süreçlerini ele alıp inceler. Davranışların sebep-sonuç ilişkisini deneylerle inceler.

4.SOSYAL PSİKOLOJİ: Bireylerin grup ve toplumla etkileşimini, grubun bireyden, bireyin gruptan etkilenmesi sürecini ele alır. Grup içindeki tutum, liderlik, moda, propaganda ve sosyal etkiyi inceler.

5.PSİKOMETRİK PSİKOLOJİ: Matematiksel ve istatistik yöntemlerin psikolojide uygulanmasını, davranışlarda kullanılmasını inceler. Testler geliştirerek bunların kullanırlılık derecesini inceler.

6.ENDÜSTRİ PSİKOLOJİSİ: Fabrika ve işyerlerinde bir işe en uygun kişiyi seçme konusuyla ilgilenir. İşyerinde çalışanların verimliliklerini yükseltecek araştırmalar yapar.

7.DANIŞMANLIK PSİKOLOJİSİ: Mesleki ve akademik problemleri olan kişilere danışmanlık yapar. Bireye kendisi için iyi olan eğitim ve yeterlilikleri konusunda bilgi verir. Genellikle normal kişilerle ilgilenir.

8.EĞİTİM PSİKOLOJİSİ: öğrenme, algı, zekâ, düşünme ile ilgili bulgular çevresinde, okul ortamını ve eğitim sürecini en verimli duruma getirmeyi amaçlar.

9.KİŞİLİK PSİKOLOJİSİ: Bireylerin kendine özgü duygu, düşünce ve davranışları vardır. Kişilik psikolojisi, bireylerin temel kişilik özelliklerini, kişiliğin ortaya çıkışını ve gelişimini inceler. Örneğin, sevecen olma, dürüst olma gibi.