Psikolojinin konusu insan davranışlarıdır. İnsan davranışlarını tanımak için, insanı anlamak ve açıklamak gerekir. Bunun içindir ki psikoloji bilimi bireylerin davranışlarını tek tek ele almak zorundadır. Bu durum onu diğer bilimlerden farklı kılar. Bireysel bir bilim olmasını sağlar. Çünkü hiçbir insanın davranışları birbirine benzemez, örneğin; zekâ, kişilik, karakteri ve algılama bütün bireylerde farklıdır. Psikoloji bilimi insan davranışlarını ele alırken tek tek ele almalı ve buna göre açıklamalıdır.

Psikolojinin Amaçları Maddeler Halinde – Kısaca

  • İnsan davranışlarını tanımak ve anlamak o İnsan davranışlarının nedenlerini açıklamak
  • İnsan davranışlarını çevre içindeki durumlarını açıklamak
  • İnsanlardaki davranış bozukluklarını bilimsel bir yöntemle teşhis ve tedavi etmek
  • İnsanın davranışlarına etki eden bütün yönlerini anlamak ve açıklamaktır.