Psikoloji Ekolleri ve Temsilcileri – Kısaca: Psikoloji bilimi 19 yy. ikinci yarısından itibaren gelişmeye başlamıştır. Alman fizyolog W.Wundt tarafından insan davranışları üzerine dikkat çekilmiştir, insan davranışlarının deneysel ortamda araştırılabileceğini savunmuştur. Daha sonra Wundt’un bu savına karşı yeni görüşler ortaya atılmış, modern psikolojinin gelişimine katkıda bulunulmuştur.

1.YAPISALCILIK (STRÜKTÜRALİZM)

Temsilcisi: W. Wundt ve Titchener.
Konusu: Psikolojinin konusu bilinç ve bilinci oluşturan zihinsel olaylardır.
Yöntemi: içebakıştır. İçebakış bir olay veya durum karşısında bireyin kendi duygularını, düşüncelerini, isteklerini açıklamasıdır.

2.İŞLEVSELCİLİK (FONKSİYONALİZM)

Temsilcisi: W. James, J. Dewey
Konusu: Zihinsel yaşantının içeriğinden çok işlevleriyle ilgilenmiş, davranışı organizmanın çevresine etkin bir uyum süreci olarak tanımlamıştır.
Yöntemi: İçgözlem ve gözlem.

3. DAVRANIŞÇI YAKLAŞIM (BİHEVYORİZM)

Temsilcisi: Watson, Skinner, Pavlov.
Konusu: Psikolojinin konusu ölçülebilen ve gözlenebilen davranışlar olmalıdır.
Yöntemi: Deney ve gözlem.

4.PSİKODİNAMİK YAKLAŞIM (PSİKANALİZM)

Temsilcisi: Sigmund Freud
Konusu: Psikodinamik yaklaşıma göre psikolojinin konusu, çocukluk yıllarından beri bilinçaltına atılmış duygulardır.
Yöntemi: Telkin, terapi, hipnoz ve biyografi.

Bu yaklaşım tıbbi psikolojinin gelişmesinde büyük katkıda bulunmuştur.

5.İNSANCIL (HÜMANİSTİK) YAKLAŞIM

Temsilcisi: A. Maslow
Konusu: Bireyin davranışlarını anlayabilmek için onun kendine özgü algılayışlarını ve yaşantısını bilmemiz gerekir.
Yöntemi: İç gözlem ve analiz

6.BÜTÜNCÜL (GEŞTALT) YAKLAŞIM

Temsilcisi: Köhler, VVerthemeir, Kafka, Wunt
Konusu: Bir bütün kendini oluşturan parçaların toplamından farklı ve büyüktür. Hiçbir parça bütünün içerdiği özelliklere sahip değildir.
Yöntem: Doğal gözlem ve deney

7.BİYOLOJİK YAKLAŞIM (BİYOPSİKOLOJİK)

Temsilcisi: A. Meyer
Konusu: Davranışların nedenlerini anlayabilmek için organizmanın biyolojik yapısını anlamak gerekir.
Yöntem: Deney

8.BİLİŞSEL YAKLAŞIM

Temsilcisi: J. Piaget
Konusu: İnsan davranışlarını anlamak için algılama, bellek, düşünme gibi zihinsel süreçleri incelemek gerekir.
Yöntem: Akıl yürütme, tümevarım ve deney.