Psikoloji insan ya da hayvan davranışlarını inceleyen pozitif bilimdir!
Psikoloji kavramı latince olup psyche .(ruh) ve logos (bilgi) “ruh bilgisi” kelimelerinden oluşur. Ancak unutulmamalıdır ki psikoloji ruh bilimi değildir.
Psikoloji biliminin tanımından da anlaşılacağı gibi psikolojinin temel kavramları şunlardır.

Bilim: Belli bir metotla elde edilmiş düzenli ve sistemli bilgilerdir.

BİLİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

 • Her bilimin, konusu belirlenmeli ve sınırlandırılmalıdır.
 • Her bilim güvenilir yollarla, belli yöntemlerle bilgi toplamalıdır.
 • Bilim belli bir öngörüde bulunmalıdır.
 • Bilimler olguları sistemleştirip dayanak haline getirmelidir.
 • Bilimler neden sonuç ilişkisine dayanmalıdır,
 • Objektif ve uygulanabilir olmalıdır,
 • Deneye ve gözleme dayalı olmalıdır,
 • Bilimin amacı belli olmalıdır,
 • Önyargılardan uzak olmalıdır.

Davranış: Bir organizmanın ölçülebilen ve gözlenebilen tüm etkinlikleridir. örneğin; ağlamak, hapşırmak, titreme, konuşma yürüme vb. Davranışlar mutlaka çıplak gözle görülebilmelidir.

Pozitif: Psikolojinin tanımındaki pozitif kavramı, deneye ve gözleme dayalı bir bilim olduğunu ifade etmektedir.

PSİKOLOJİ BİLİMİ NİÇİN HAYVAN DAVRANIŞLARINI İNCELER?

 • İnsanlar üzerinde yapılamayan deneylerin hayvanlar üzerinde yapıldığı için,
 • İnsan ve hayvan davranışlar arasındaki benzerlik,
 • Hayvan davranışlarını tanıma s
 • İnsan davranışlarını anlama ve yorumlamak için.