Bu yaklaşım bilincin derinliklerini konu alır. Bilinci üç kademede inceler. Bilinç, insanın haberdar olduğu tüm duygu, düşünce, tutum ve davranışları içerir. Bilinç öncesi, şu anda birey için tam açık olmayan ama istediği zaman bilinç seviyesine çıkarabileceği bilgilerin alanıdır.

Bilinçaltında ise insanın doğuştan getirdiği eğilimleri, dürtüleri kişinin haberdar olmadığı duyguları, heyecanları, kompleksleri ve bunlarla ilgili düşünce, tutum ve davranışları bulunur.

Bu yaklaşımın temel özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Bilinçaltı kavramı üzerinde durmuşlardır.
  • Çocukluk yıllarında yasaklanan arzular bilinçaltına itilir ve bu arzular bilinçaltından davranışları etkiler.
  • Bastırılmış arzular rüyalarda, hayallerde ve dil sürçmelerinde dışa yansır.
  • Bu yaklaşımda bastırılmış bilinçaltı duyguları bilinç düzeyine çıkarma yöntemine “psikanaliz” ,
  • Hipnoz, serbest çağrışım ve rüya analizi yöntemleri ile davranışın bilinçaltındaki nedenleri ortaya konulmaya çalışılır.
  • Temsilcisi Freud’dur.