Doğruluğu ve gerçekliği tek taraflı bir şekilde sadece eylemlerin sonuçları ile ele alan ve onlara yalnızca “fayda” açısından bakan akıma felsefede, pragmatizm adı verilir. Yunanca “pragma” iş, eylem anlamına gelir.

Diğer deyişle Pragmatizm (Faydacılık) Doğrunun ve gerçekliğin eylemlerin sonuçlarına göre değerlendirilmesi ve onlara fayda açısından yaklaşılması gerektiğini savunan akımın adıdır. Buna göre bir düşüncenin değeri, o düşüncenin pratik yararına bağlıdır.

Pragmatizm (Faydacılık) Akımının Başlıca Temsilcileri:

Pragmatizmin en ünlü temsilcileri C.S. Peirce, W. James ve J. Dewey‘dir. C.S. Peirce (1839-1914) pragmatizm sözcüğünü ilk kullanan kişi olması ve “bir düşüncenin değeri o düşüncenin pratik amaçlarına bağlıdır.” görüşünü ileri sürmesi nedeniyle bazı düşünürlerce Pragmatizmin kurucusu sayılmıştır. Fakat pragmatizmi geliştiren ve ona bir konum kazandıran William James‘tir.