Olguculuk  Nedir – Anlamı

Pozitivizm terimini ilk kullanan Saint Simon (1760-1825) dur. Ama pozitivizmi geliştirip sistemleştiren onun öğrencisi Auguste Comte (1798-1857)’tur. Pozitivizm, insan için bilgide önemli olanın yalnızca olguları araştırmak olduğunu savunan bir yaklaşımdır. İnsanın olgular arasındaki değişmez ilişkileri veya doğal yasaları bulması gerektiğini vurgular. Bilginin temelinde deneyi gördüğü için Empirizm’i dayanak olarak kabul ettiği söylenebilir.

Comte, bilim yoluyla toplumun yeniden düzenlenebileceğini düşünmüştür. Düşüncelerdeki karmaşanın toplumda belirsizliklere neden olduğu bir dönemde, toplumun kurtuluşunu sağlayacak tek çözümün pozitivizm olduğunu savunmuştur. Comte, yalnızca olguların gözlemlenerek betimlenmesi gerektiğini, metafizik ile uğraşılmamasını vurgular.

Pozitivizmin Başlıca Temsilcileri:

Bu yaklaşımı ilk dile getiren ve ilk kullanan Saint Simon’dur; ancak pozitivizmi sistemleştiren öğretici kimliği Auguste Comte’tur.