Persler, M.Ö. 550’de İran’da Med hakimiyetine son verip güçlü bir devlet kurmuş, sınırlarını kısa zamanda Hindistan, Orta Asya, Kafkasya ve Mısır’a kadar genişletmiş, M.Ö. 543’te Lidyalıları yenip Anadolu’yu da hakimiyetleri altına almışlardır. Perslerin Anadolu hakimiyeti M.Ö. 333’te Makedonya kralı İskender’e yenilmelerine değin iki yüzyıl boyunca sürmüştür. Persler hakimiyetleri altındaki ülkeleri satraplıklara (eyaletlere) bölerek yönetmiş, posta ve muhafızlık teşkilatları kurarak otoriteyi kurmuşlardır. Perslerin Anadolu valileri, siyasi istikrarı getirmişlerdir. Bu durum Anadolu’da ticari hayatın canlanmasında etkili olmuştur.

Persler, kültürel açıdan Anadolu uygarlıklarından üstün olmadıkları için, Anadolu’da kültürel yönden etkili olamamış, hatta bazı alanlarda bu uygarlığın etkisinde kalmışlardır.