Patrona Halil İsyanı Sonucunda Ne Olmuştur:

Lale Devri‘nde İran savaşlarında başarısızlıklar yaşanırken, halk savaşın getirdiği ağır vergiler ve pahalılık altında eziliyordu. Bu durum yeniçerilerin ve esnafın Patrona Halil liderliğinde isyan etmelerine neden oldu. İsyanın çıkmasında yapılan ıslahatlara karşı olunması değil, halk sıkıntı içerisinde yaşarken belli bir kesimin zevk ve eğlence içerisinde olmasına duyulan tepkiler etkili olmuştur.

İsyan sonucunda Nevşehirli Damat İbrahim Paşa öldürülmüş, III. Ahmet tahttan indirilerek yerine I. Mahmut tahta çıkmıştır.